Převoz domu po železnici na vzdálenost 30 km

rubrika: historické články / železnice, původně vyšlo: Věda a práce 1901, autor neuveden.
Když se dnes úřady stěhují do jiného městy, tak na nové adrese koupí novou budovu. V Americe ale byli šetrnější, původní budovu naložili na parní vlak a převezli na nové místo. Více vám o celé operaci prozradí článek z roku 1901.
Následující text pochází z roku 1901

Stěhování soudní budovy.

Nikde není stěhovavost tak znamenité vyvinuta jako ve Spojených obcích severoamerických. Jakmile se v novém území objeví doly, petrolejové prameny nebo jen příznivější poměry výrobní a výdělkové, — hned se na to místo stěhuje množství podnikavých lidí, a za krátkou dobu několika týdnů nebo měsíců bývá tu město nejen rozměřeno a vytyčeno, nýbrž i částečně vystavěno.

My bychom to v Evropě ani za nejpříznivějších okolností nedovedli, poněvadž na tak rychlé osazení v krajině dosud neobydlené nikterak nejsme zařízeni. Nehledíce ani k nutnému úřednímu povolení stavebnímu, jež samo již mnoho týdnů vyžaduje, stavíme u přirovnání s Amerikou stále ještě příliš pomalu a neprakticky. Domy skládají a sestavují se u nás stále ještě z jednotlivých cihel a kamenů, — v Americe však z upravených již stěn a železných konstrukcí. Ano, v Americe stěhují se nejenom lidé, nýbrž i hotové již domy.

O technice zdvihání a stěhování domů bylo již velmi mnoho psáno; a také náš list pojednával již o dotyčných pracích v Chikagu a některých zvláštních případech stěhovacích. Avšak prodlením času a častým opakováním takových výkonů vyvinulo se ze stěhování domů zvláštní odvětví technické, jímž se množství podnikatelských závodů soustavně a trvale zabývá. Práce tyto provádějí se osvědčeným a zkoušeným personálem, tak že jest nezdar téměř úplně vyloučen.

Připojený obraz předvádí nám stěhování soudní a vládní budovy z Hemingfortu do města Alliance v Nebrasce na vzdálenost 30 km. Sídlo vlády přestěhovalo se totiž, a nyní jednalo se jednak o nabytí vhodné budovy v Alliance, jednak o další upotřebení staré budovy v Hemingfortu.

Dům ovšem nebyl příliš veliký, měřiltě 15 m šířky, 12 m hloubky a 16 m výšky. Avšak obtíž stěhovací podmíněna byla velikou vzdáleností 30 km. Nová budova byla by vyžadovala nákladu 30.000 dollarů (150.000 K), a to se i bohatým Američanům zdálo přece přílišným vydáním. Mimo to by byla nastala otázka: Co s domem starým, jenž byl naprosto zachovalým?

Proto s radostí přijali nabídku soukromého podnikatele na převezení budovy. Chutě pustili se do práce, podložili základy domu trámcovou konstrukcí a vyzdvihli jej nad zem, načež přikročeno bylo k transportu samotnému.

Avšak sotva bylo několik málo metrů cesty vykonáno, seznalo se, že by zamýšlené převážení tímto způsobem několik měsíců času vyžadovalo a tím i rozpočtěný náklad nepoměrně zvýšilo. Proto byla již započatá práce přerušena.

Šťastná náhoda přispěla však vládě ku pomoci a vybavila ji z trapných nesnází s pocestným domem. Železniční společnost, jejíž trať obě jmenovaná města spojuje, učinila vládě nabídku, že jí vládní budovu po své trati převeze. A tak se skutečně stalo.

Plošina, na níž dům spočíval, byla pozdvižena a položena na čtyři podvozky (truksy), vespolek silnými trámy spojené. Takto upravený dům připoután byl k nákladnímu vlaku, 27 tunami litiny zatíženému.

Avšak ještě nebylo po všech obtížích, neboť dům přirozeně přečníval velmi značně na obou stranách přes celou šířku trati. Našimi tunely a zářezy byl by transport jeho býval naprosto nemožným. Na štěstí jest trať mezi oběma městy úplně rovinná, tak že nebylo žádného nebezpečí úrazu pro cestující dům. Na transport stačila jedna lokomotiva, jak naše vyobrazení okazuje. Jízda sama trvala pouze tři hodiny, tak že vládní budova ještě téhož dne mohla novému městu odevzdána býti.

U nás v Evropě jsou takové zjevy téměř úplně neznámy, neb alespoň náležejí k největším vzácnostem. Přes to mohli jsme již dříve svým čtenářům předvésti přemístění vítězné brány v Rochefortu, jež se dokonale zdařilo. Naproti tomu sluší zaznamenati při podobném podniku na lonské světové výstavě v Paříži nezdar. Jednalo se totiž o převezení 30 m hotové galerie na výstavišti; avšak vichřicí byla galerie při transportu rozmetena.

Patrně to ještě tak dobře neumíme jako Američané!


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1901, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. října 2017


Diskuze k článku „Převoz domu po železnici na vzdálenost 30 km“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.