Zapomenutý nápad, jak žárovkám radikálně snížit spotřebu elektřiny

původně vyšlo: Vynalezy a pokroky 1908, autor neuveden.
Elektrické osvětlení přineslo světu velký pokrok, ale nebylo rozhodně zadarmo. Proto vznikala řada nápadů, jak spotřebu elektřiny potřebné ke svícení snížit. Jeden z možných způsobů vám popíše článek z roku 1908.


Weissmannův úsporný přístroj pro elektrické osvětlování.

Přes veliké pokroky, jež se v elektrickém osvětlování uskutečnily v posledních letech zásluhou žárovek s kovovými vlákny, zůstává osvětlování elektrickými žárovkami se stanoviska theoretického stále velmi nedokonalým.

To znamená, že je zřetelná účinnost žárovek tou dobou stále velmi nízká, takže se z elektrické energie jim přiváděné jen velmi nepatrná část přeměňuje ve světlo, ostatní mění se v teplo.

Z toho je patrno, že jest učencům, vynálezcům i průmyslníkům otevřeno široké a vděčné pole badání za účelem zvýšení světelné účinnosti elektrických žárovek.

Zdá se nám býti místným uvésti Weissmannův ekonomizér, úsporný to elektrický přístroj, který vznikl z uvedené snahy a jímž dosahuje se prý při osvětlování elektrickým proudem střídavým značné úspory.

Přístroj tento zakládá se na následujícím.

Weissmann pozoroval, že jsou elektrické žárovky pro nízké napětí při stejné svítivosti mnohem hospodárnější, nežli obyčejné žárovky pro obyčejné napětí v síti. Zjev tento vysvětluje tím, že je světelná účinnost žárovky tím lepší, čím vyšší je teplota jejího vlákna při svícení.

Blondel uvedl již před několika lety, že, chceme-li dosáhnouti veliké teploty, je třeba, aby průřez žárového vlákna neklesl pod určitou mez. Podle základních zákonů elektrotechniky je nutno, dáme-li vláknu onen potřebný průřez, snížiti napětí napájecího elektrického proudu.

To jest úkolem Weissmannova ekonomizéru, jenž je vlastně malý transformátor stěsnané konstrukce, který snižuje napětí ze 110 na 20 volt. Vkládá se mezi vypínač I a žárovky L. Toto uspořádání poskytuje při obyčejných žárovkách s vláknem uhelným velice zajímavé výsledky.

Úspora na elektrickém proudu činí prý až 40%. Při nových žárovkách s vláknem kovovým je prý výhoda ještě větší.

Spotřeba proudu těchto žárovek je sice již velmi malá, asi 1 watt na svíčku, jsou-li však sestrojeny pro napětí 110 volt, je jejich vlákno velmi dlouhé, neobyčejně jemné a značně křehké, i je nemožno právě vinou jemnosti vlákna obdržeti žárovky o běžné svítivosti 15 a 10 svíček, takže se vyrábějí pro vnitřní osvětlování jen mocné zdroje světla a výlohy osvětlovací jsou tedy často zbytečně veliké.

Pro žárovky na nízké napětí je naopak vlákno hrubé, krátké a proto pevné a možno tedy obdržeti žárovky o svítivosti 15, 10, 5 i méně svíček. Weissmannův ekonomizér umožňuje tedy využitkovati racionálně a výhodně znamenitých vlastností nových žárovek.

Uvádíme příklad úspory, jíž lze přístrojem dosáhnouti. Ve velikém závodě na Champs-Élysées (elysejských polích) v Paříži osvětlovalo se dříve žárovkami s vláknem uhelným. Tyto byly nahrazeny žárovkami wolframovými, opatřenými ekonomizérem.

Spotřeba proudu mezi 10. a 20. lednem 1908 činila 13.954 hektowatt, mezi 20. a 30. lednem 14.486. Když bylo zavedeno nové osvětlení, klesla mezi 10. a 20. únorem na 6382 a mezi 20. a 29. únorem na 4417, mezi 1. a 10. březnem na 5286 hektowatt.

Přístroj zaujímá velmi málo místa, takže se snadno postaví kdekoli. Podle uvedeného zdá se, že může vskutku konati cenné služby při installacích s proudem střídavým.


Původní zdroj historického článku:
Vynalezy a pokroky 1908, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. září 2019


Diskuze k článku „Zapomenutý nápad, jak žárovkám radikálně snížit spotřebu elektřiny“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.