Thomas Alva Edison nevymyslel jen žárovku: neuvěřitelný přehled stovek jeho patentů ze všech oborů

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1910, autor —rt.
Když se řekne Edison, tak vás asi napadne žárovka, elektřina a možná fonograf. Jak vám ale dokáže článek z roku 1910, tak se vynálezecká činnost geniálního Thomase A. Edisona zaměřovala i na řadu zcela jiných oborů, kde byste ho nejspíš nečekali.
Následující text pochází z roku 1910

Edisonovy patenty.

Zajímavou statistiku patentů, jež byly Edisonovi ve Spojených státech severoamerických uděleny, podává J. O’ Brien v „Electrical Worldu“.

Prvý svůj patent uveřejnil Edison 1. června 1869 a týkal se telegrafu, který nejen zapisoval, ale i slyšitelné značky dával; patent tento nese číslo 90.646. Od těch dob vzrostl počet Edisonových patentů na 904.

V oboru telegrafie, telefonie a příbuzných oborů patří Edisonovi 1/81 všech v Americe udělených patentů (185 ze 14504), v oboru elektrického osvětlování 1/28 (190 ze 5422), konečně v oboru fonografů 1/9 (109 ze 939).

Připojená tabulka podává celkové rozdělení Edisonových patentů a vidíme z ní, čím a jak se tento kouzelník z Menlo Parku v jednotlivých rocích zabýval.

Vidíme, že v r. 1869 počal pracovati ve slabých proudech (telegrafii a telefonii), r. 1870 na krátkou chvíli obrátil svůj zřetel na stroj dynamoelektrický, tehdy na počátku svého rozvoje stojící.

Leč nedopracoval se kýžených výsledků a proto obrátil veškeru svoji energii na slabé proudy r. 1871 a zůstal jim až do r. 1894 věren.

Mezi tím vynořila se však otázka elektrického osvětlování a přenosu síly a tu vidíme Edisona, kterak v r. 1879 pilně věnoval se tomuto problému.

Z té doby pochází jeho elektrická žárovka, jeho historické stroje dynamoelektrické, různá zařízení při rozvodu energie a přístroje měřící.

V té době uskutečněno bylo první elektrické osvětlení New-Yorku. Plných 190 patentů v oboru osvětlování bylo Edisonovi uděleno. O těchto zmíněných problémech pracoval až do r. 1895.

V rocích 1888 až 1895 pracoval o fonografu, který sice již v r. 1878 vynalezl, ale energicky věnoval se problému tomuto teprv r. 1888.

Jak vidno, pracuje na zdokonalení fonografu neustále, a to v r. 1897—1902, v r. 1905—1907 a konečně v nejnovější době.

Z tabulky dále vidíme, že v nej novější době (od r. 1901) věnoval se svým akkumulátorům, který problém jej od r. 1883 zaměstnával. Zde dosáhl svojí neobyčejnou energií výsledků, které mají čtenáři tohoto listu zajisté v dobré paměti.

V poslední době věnuje se Edison také problému svých litých domků, jak z rubriky 9 (rudy a cement) vidíme. Jemu patří také různé jiné problémy, jako třídění rud atd.

Počet těch patentů, které ještě před udělením Edison prodal a které přenešeny byly tím na jiné jméno, podává poslední rubrika; počet ten činí celkem 366. V této rubrice zrcadlí se zřejmě Edisonův úspěch.


Poznámka redakce Bejvávalo.cz:
Výše uvedený článek vznikl ještě za Edisonova života, proto číslo 904 není konečné. Celkový počet jeho patentů byl 1093!


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1910, autor —rt.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. září 2019


Diskuze k článku „Thomas Alva Edison nevymyslel jen žárovku: neuvěřitelný přehled stovek jeho patentů ze všech oborů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.