Thomas Alva Edison nevymyslel jen žárovku: neuvěřitelný přehled stovek jeho patentů ze všech oborů

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1910, autor —rt.
Když se řekne Edison, tak vás asi napadne žárovka, elektřina a možná fonograf. Jak vám ale dokáže článek z roku 1910, tak se vynálezecká činnost geniálního Thomase A. Edisona zaměřovala i na řadu zcela jiných oborů, kde byste ho nejspíš nečekali.
Následující text pochází z roku 1910

Edisonovy patenty.

Zajímavou statistiku patentů, jež byly Edisonovi ve Spojených státech severoamerických uděleny, podává J. O’ Brien v „Electrical Worldu“.

Prvý svůj patent uveřejnil Edison 1. června 1869 a týkal se telegrafu, který nejen zapisoval, ale i slyšitelné značky dával; patent tento nese číslo 90.646. Od těch dob vzrostl počet Edisonových patentů na 904.

V oboru telegrafie, telefonie a příbuzných oborů patří Edisonovi 1/81 všech v Americe udělených patentů (185 ze 14504), v oboru elektrického osvětlování 1/28 (190 ze 5422), konečně v oboru fonografů 1/9 (109 ze 939).

Připojená tabulka podává celkové rozdělení Edisonových patentů a vidíme z ní, čím a jak se tento kouzelník z Menlo Parku v jednotlivých rocích zabýval.

Vidíme, že v r. 1869 počal pracovati ve slabých proudech (telegrafii a telefonii), r. 1870 na krátkou chvíli obrátil svůj zřetel na stroj dynamoelektrický, tehdy na počátku svého rozvoje stojící.

Leč nedopracoval se kýžených výsledků a proto obrátil veškeru svoji energii na slabé proudy r. 1871 a zůstal jim až do r. 1894 věren.

Mezi tím vynořila se však otázka elektrického osvětlování a přenosu síly a tu vidíme Edisona, kterak v r. 1879 pilně věnoval se tomuto problému.

Z té doby pochází jeho elektrická žárovka, jeho historické stroje dynamoelektrické, různá zařízení při rozvodu energie a přístroje měřící.

V té době uskutečněno bylo první elektrické osvětlení New-Yorku. Plných 190 patentů v oboru osvětlování bylo Edisonovi uděleno. O těchto zmíněných problémech pracoval až do r. 1895.

V rocích 1888 až 1895 pracoval o fonografu, který sice již v r. 1878 vynalezl, ale energicky věnoval se problému tomuto teprv r. 1888.

Jak vidno, pracuje na zdokonalení fonografu neustále, a to v r. 1897—1902, v r. 1905—1907 a konečně v nejnovější době.

Z tabulky dále vidíme, že v nej novější době (od r. 1901) věnoval se svým akkumulátorům, který problém jej od r. 1883 zaměstnával. Zde dosáhl svojí neobyčejnou energií výsledků, které mají čtenáři tohoto listu zajisté v dobré paměti.

V poslední době věnuje se Edison také problému svých litých domků, jak z rubriky 9 (rudy a cement) vidíme. Jemu patří také různé jiné problémy, jako třídění rud atd.

Počet těch patentů, které ještě před udělením Edison prodal a které přenešeny byly tím na jiné jméno, podává poslední rubrika; počet ten činí celkem 366. V této rubrice zrcadlí se zřejmě Edisonův úspěch.


Poznámka redakce Bejvávalo.cz:
Výše uvedený článek vznikl ještě za Edisonova života, proto číslo 904 není konečné. Celkový počet jeho patentů byl 1093!


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1910, autor —rt.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. září 2019


Diskuze k článku „Thomas Alva Edison nevymyslel jen žárovku: neuvěřitelný přehled stovek jeho patentů ze všech oborů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.