Přesazení stromořadí ze vzrostlých stromů

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Epocha 1907, autor — a.
Přesadit celé stromořadí ze vzrostlých stromů na nové místo? Jak popisuje článek z roku 1907, tak v Berlíně si s tímto náročným úkolem dokázali poradit.
Následující text pochází z roku 1907

Přesazováni velkých stromů

je spojeno se značnými obtížemi, které jsou nejen rázu technického, ale mají původ ve vlastnostech přesazovaných rostlin. Tak na příklad snesou starší lípy, jilmy, javory, platany a kaštany přesazení dosti snadno, kdežto dub, buk, bříza, jasan a ořech jsou oproti tomu již mnohem nedůtklivější. Nejcitlivější je v tomto ohledu známý jižní strom pěstovaný zhusta v našich parcích, liliovník (Liriodendron tulipifera), jenž se na jaře obaluje spoustou krásných tulipánovitých květů, a který přesazen v poněkud větším stáří bez výjimky zahyne.

Za krajní mez pro přesazování dorostlých stromů platí průměr kmene do 30 cm pro stromy listnaté a 20 cm pro jehličnaté; dbá-li se všech pravidel opatrností, lze se však za shody příznivých okolností pustit do přemístění i stromů mnohem větších. Příkladem takové nadmíru zajímavé práce bylo přesazení celého velkého stromořadí lonského roku v Berlíně. Práce ta je však také dokladem, jak si leckde váží dorostlých stromů ve městech a nelekají se ani značných obtíží technických a peněžního nákladu, aby stromy takové uchovali.

Při takové práci je nutno v okolí stromu, jenž se má vykopat, řádně zalit půdu, aby se při transportu hlína s kořenů nesetřásala, načež se dle své velikosti kmen kolem okope as 1½ až 2½ m do čtverce a 1 až 1½ do hloubky. Při tom ovšem přijdou vzdálenější kořeny na zmar, což ale novému vzrůstu stromu nevadí. Kol jeho kořenů se poté sbije ze silných prken důkladné bednění, strom se pak ze dvou stran podhrabe, a pod kořeny se vloží dva až tři silné trámy neb fošny, které se připevní na zmíněné bednění skobami, takže pro ně tvoří silnou jakousi podlahu.

Kolem stromu je pak arci nutno odhrabat na větší vzdálenost půdu, aby se pomocí dřevěných válců a lan mohl celý strom s obedněnými kořeny vytáhnout na rovinu. Není-li jej třeba přenést daleko, stane se to zcela primitivním způsobem vlečením jeho po fošnách a válcích.

Pro delší transport se užívá zvláštních železných vozů o 3 nebo 4 kolech, do jichž kostry se strom umístí, zvedne šroubovými zdviháky a pohodlně odveze párem koní na určené místo.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1907, autor — a.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. října 2017


Diskuze k článku „Přesazení stromořadí ze vzrostlých stromů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.