Temná stránka života roztomilých a užitečných ježků

původně vyšlo: Česká hospodyně 1908, autor neuveden.
Ježek je velmi užitečné a dokonce zákonem chráněné zvíře. Přesto ale i roztomilý ježeček dokáže v hospodářství napáchat dost škody. Více vám o tom prozradí článek z roku 1908.


Ježek.

Že ježek patří v hospodářství a lesnictví mezi užitečná zvířata, poněvadž mnoho žížal, červů, myší, hrabošů pochytá, jest ovšem pravda. Ale kdekoliv dostane se na drůbež lesní nebo domácí — pak nadělá nesmírných škod.

Zjištěno totiž, že ježek se zálibou vyhledává hnízda ptačí, zvláště koroptví, bažantí, tetřeví a j. A násadu v nich se nalézající, požírá. Škoda tím způsobená jest ovšem nenahraditelná.

A což dostane-li se ježek do bažantnice, jak zde teprve své loupeživé řemeslo provozuje. Zde znepokojuje slepice na hnízdech sedící, malé bažanty v noci lapá, ano i do polovičně vyrostlých kusů se pouští, vejce ve hnízdech vypíjí a tak velmi škodí.

Ale i v drůbežárnách a na hospodářských dvorech zle řádí. Zabloudí-li ježek na hospodářský dvůr a zde se usídlí, tu nejen kuřata a hnízda vajec jsou před ním nejista, ale i dospělá drůbež a housata kde může ničí.

Příklad vím, jak ježek chytil dospělou slepici za nohu a táhl ji mezi klády a trámy u domu srovnané. Slepice bolestně křičela, ale ježek ji nepustil. Až teprv vyprostěna byla chlapcem, který slepici na pomoc přišel a ji ježkovi vytrhl.

Sám jsem jedenkráte na pasece pozoroval, jak ježek počal znepokojovat i slepici bažantí, na vejcích sedící. Tato sice dlouho nezdvořilost toho rýpala líbiti si nenechala a klovla po jeho rouše — bolestně ale vykřikla, vždyť vrazila si několik ostnů do krku. Ježek neustal ve svém útoku, až slepice hnízdo opustila. Ježek vejce dílem rozmačkal a vypil, dílem kolem hnízda roztahal, že celá násada bažantní byla zničena.

Řádí-li zle v drůbežárnách, nebo na dvorech drůbežích, zbavíme se ho nejlépe, nalíčíme-li na něho pasť nebo železa, do nichž dáme vejce, jež ze spodu připevníme. Nemá-li ježek na chuť nic jiného, chytne se jistě.

Lépe jest však, chytneme-li ho živého a zaneseme jej do pole a lesa, aby chytal zde myši, což mu mnohem lépe svědčí.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1908, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. září 2019


Diskuze k článku „Temná stránka života roztomilých a užitečných ježků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.