Tipy na výlety u nás i do zahraničí, kde uslyšíte mimořádně dlouhou ozvěnu

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Epocha 1908, autor J. B.
Chcete si užít skutečně mimořádnou a několikanásobnou ozvěnu? Historický článek z roku 1908 vás seznámí nejen se vznikem ozvěny, ale hlavně s řadou lokalit, kde si můžete tento zajímavý zvukový zážitek poslechnout ve velkém měřítku.
Následující text pochází z roku 1908

Znamenité ozvěny.

Víme, že ozvěna čili echo vzniká, odráží-li se zvuk ode stěn rozsáhlých síní, skal, strání neb jinde tak, že lze odražený zvuk od původního dokonale rozeznat.

Aby na místě, kde se budí zvuk, byla slyšena ozvěna, musí být odrážející stěna od toho místa vzdálena aspoň 17 m. Je to ostatně známo z fysiky. Neobyčejně silnou a krásnou ozvěnou se honosí jeskyně u Viborgu v Dánsku. Když jednou Rusové vtrhli do Dánska a nacházeli se blíž té jeskyně, pustil do ní kdosi tele, jehožto blekot vzbudit tak strašnou ozvěnu, že Rusové odtamtud prchali.

V zámku Simonetta v Lombardsku opakuje ozvěna čtyřicet slabik. Jednou si tam majitel zámku pozval věhlasnou pěvkyni Simonettu do zámku, aby tam před hosty zpívala; ta nevědouc o ozvěně zpívala a domnívala se, že venku dlí mnoho pozvaných hostí. Mezitím se majitel zámku odebral ven a počal tleskati; stonásobná ozvěna opětovala tento tleskot. Když se pak Simonetta o klamu tom dověděla, rozhněvala se tak na majitele zámku, že tam už nevkročila; než přesto dostal zámek ten po ní jmeno.

Ozvěna v Rosneathu v okolí glasgow-ském ve Skotsku opětuje stručný kousek troubený na polnici, jakmile byl ukončen, o dva tony hlouběji, pak se opětuje druhá ozvěna o jeden ton hlouběji a konečně třetí ozvěna.

Ozvěna v okolí města Rouenu ve Francii opětuje krátkou píseň nej rozmanitějším způsobem, totiž jakoby se tony přibližovaly a opět mizely, brzy silně, brzy slabě, ano docela i s přestávkami. Člověk slyší tony na pravé straně, jiný na levé, jeden slyší zpěv pouze jednoduše, druhý podvojně. Pěvec sám ozvěnu neslyší, a ti, kteří ji slyší, neslyší pěvce.

Ozvěna na skále Loreley na Rýně opětuje slabiku sedmnáctkrát, na královském náměstí v Kasselu devatenáctkrát.

V našem Zámrsku (Adersbachu) opětuje ozvěna sedm tonů třikrát za sebou, vždy slaběji a slaběji, ale přec ještě patrněji. Na jezeře sv. Wolfganga odpovídá ozvěna, když je krásné počasí; neodpovídá však, má-li nastoupit počasí pošmourné.

Sedminásobná ozvěna je v okolí Písku.

V píseckých lesích vyniká zvláště rozkošná lesní partie, jíž vévodí mohutný vrch Mehelník. V tomto lesním zátiší dává rána vystřelená z ručnice ozvěnu neméně sedminásobnou. Jednoslabičný úsečný vzkřik způsobený několika různými nesrovnalými hlasy dává nejdříve dvojnásobnou ozvěnu způsobenou stěnami z vysokých stromů v pravo od pozorovatele hledícího k Mehelníku; as po dvou vteřinách se počíná v levo od Mehelníka rozléhati druhá ozvěna nad míru libozvučná, asi čtyřnásobná, která pokud byla způsobena hlasy návštěvníků, vyznívá nejkrásnějším akordem, jejž si možno myslit.

Švýcarský přírodozpytec J. Hugi vypravuje ve svých „Přírodovědeckých alpských cestách“, že potkal v okolí Wetterhornu muže s dlouhým alpským rohem, který zatroubil naň píseň obrácen k Wetterhornu. Ozvěna dlouho mlčela, avšak později počala opětovat celou píseň jako z nadzemské vzdálenosti.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1908, autor J. B.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. srpna 2019


Diskuze k článku „Tipy na výlety u nás i do zahraničí, kde uslyšíte mimořádně dlouhou ozvěnu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.