O fungování prvních útulků pro zvířata na začátku minulého století

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1902, autor neuveden.
Fungování a financování prvních útulků pro zvířata vám popíše článek z roku 1902. Zároveň se dozvíte, jak byla podle tehdejších zákonů zvířata chráněna.


Asyl zvířecí v Grosslichterfeldu u Berlína.

»Svět němých bolestí« někdy ovšem také hlučně se ozývající, ale celkem proti surovosti a přemoci lidské úplně bezbranný!...

Sám zákon náš nebéře v ochranu zvířata před vykořisťováním a týráním.

Zvíře považováno jest úplně toliko za majetek svého pána, a pouze když trýznění jeho působí veřejné pohoršení, může býti člověk, »pán přírody«, pohnán k zodpovědnosti.

Nedostatkům zákona našeho marně se snaží odpomoci různé spolky proti týrání zvířat — nejvíce ovšem působí zde, jako v mnohých jiných věcech, naše škola, a jí náleží zásluha, že vštěpuje dítěti lásku k přírodě a tvorům jejím.

V Německu, Anglii, Americe a jinde zakládají se zvláštní asyly pro zvířata, v nichž dostává se tvorům systematického pěstění a ošetřování v čas potřeby.

Ze zakládání a vydržování ústavů těch spojeno jest s velikým vydáním, rozumí se samo sebou. Ale na druhé straně i skutečný zisk peněžní nelze podceňovati.

Divákům dostává se laciné a slušné zábavy a prodejem ušlechtilých druhů zvířat kryjí se výlohy, takže vždycky ještě zbude pěkný výsledek — možnost pozorovati přírodu a obohacovati vědomosti z říše člověku nejbližší.

Obrazy naše předvádějí nám velkolepý ústav — asyl zvířecí v Grosslichterfeldu u Berlína s několika zajímavými podrobnostmi jeho.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. srpna 2019


Diskuze k článku „O fungování prvních útulků pro zvířata na začátku minulého století“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.