O fungování prvních útulků pro zvířata na začátku minulého století

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1902, autor neuveden.
Fungování a financování prvních útulků pro zvířata vám popíše článek z roku 1902. Zároveň se dozvíte, jak byla podle tehdejších zákonů zvířata chráněna.
Následující text pochází z roku 1902

Asyl zvířecí v Grosslichterfeldu u Berlína.

»Svět němých bolestí« někdy ovšem také hlučně se ozývající, ale celkem proti surovosti a přemoci lidské úplně bezbranný!...

Sám zákon náš nebéře v ochranu zvířata před vykořisťováním a týráním.

Zvíře považováno jest úplně toliko za majetek svého pána, a pouze když trýznění jeho působí veřejné pohoršení, může býti člověk, »pán přírody«, pohnán k zodpovědnosti.

Nedostatkům zákona našeho marně se snaží odpomoci různé spolky proti týrání zvířat — nejvíce ovšem působí zde, jako v mnohých jiných věcech, naše škola, a jí náleží zásluha, že vštěpuje dítěti lásku k přírodě a tvorům jejím.

V Německu, Anglii, Americe a jinde zakládají se zvláštní asyly pro zvířata, v nichž dostává se tvorům systematického pěstění a ošetřování v čas potřeby.

Ze zakládání a vydržování ústavů těch spojeno jest s velikým vydáním, rozumí se samo sebou. Ale na druhé straně i skutečný zisk peněžní nelze podceňovati.

Divákům dostává se laciné a slušné zábavy a prodejem ušlechtilých druhů zvířat kryjí se výlohy, takže vždycky ještě zbude pěkný výsledek — možnost pozorovati přírodu a obohacovati vědomosti z říše člověku nejbližší.

Obrazy naše předvádějí nám velkolepý ústav — asyl zvířecí v Grosslichterfeldu u Berlína s několika zajímavými podrobnostmi jeho.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1902, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. srpna 2019


Diskuze k článku „O fungování prvních útulků pro zvířata na začátku minulého století“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.