Islám a alkoholismus podle roku 1902

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1902, autor neuveden.
Jak viděli naši předci nebezpečí alkoholismu v Evropě a co s tím měli společného muslimové? Na to vám odpoví náš historický článek z roku 1902.


Asyl pro pijáky ve Werdend.

Zakladatel náboženství mohamedánského »veliký prorok« Muhamed, věda patrně z příkladů očividných, jak zhoubně působí na člověka ošklivá neřest — pijáctví, zakázal přísně vyznavačům svým každé požití opojných nápojů; a jak blahodárný vliv měl na východní národy zákaz ten, viděti z toho, jaké vítězné přemoci nabyli záhy oproti národům západním, až se před nimi téměř celá Evropa třásla.

Dnes propadá démonu alkoholu zvláště ve velkých městech a střediskách obyvatel úžasné procento lidí; zákonodárci i národní hospodáři musí již vážně počítati s nevyléčitelnou tou chorobou našeho věku . . .

Pohlížejí také na lidi stižené zvláště alkoholismem dědičným jako na opravdu nemocné, jimž nikoli posměchu a opovržení ani trestů a žalářů, ale — nemocnic dostati se má, a budují již nemocnice takové pro otrávené alkoholem.

Naše vyobrazení podává nám pohled na takovýto asyl pro pijáky ve Werdenu v Němcích — ústav to opravdu humanitní, jenž objevuje povahu Němců zase se stránky ušlechtilé a nutká nás k myšlení, kdy asi také u nás bude na podobné léčební ústavy dosti porozumění a — peněz.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. srpna 2019


Diskuze k článku „Islám a alkoholismus podle roku 1902“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.