Spravedlnost ve středověkém stylu aneb soud boží

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.
Jak se ve středověku řešily spory? Rozhodoval o nich bůh... Více vám tento zvláštní přístup ke spravedlnosti ve středověku přiblíží historický článek z roku 1901.
Následující text pochází z roku 1901

Středověký »soud boží« — rozhodnutí zbraní rytířskou

Dva sokové se střetli a předstoupili před soud ve své při. Důkazy pravdivosti i pravděpodobné okolnosti byly na obou stranách rovné váhy.

Oba uvedli týž počet svědků zcela čestných — komu tedy nyní za pravdu dáti? — Osoba nějaká podezřelá byla ze strašného zločinu. Dovolávala se Boha u vědomí své neviny. Vše zdánlivě svědčilo proti ní, ale cit lidem pravil, že by ta osoba mohla býti přece nevinná. Co nyní počíti?

V případech takových utíkáno se druhdy k zvláštním soudům tak zvaným božím, nazvaným podle toho, že v nich Bůh sám měl rozhodnouti o právu jedné strany, o vině neb nevině obžalovaného.

»Bůh sám budiž soudcem mými«

Se soudy takovými setkáváme se u národů téměř veškerých, ve středověku nejvíce u Němců, odkudž zase k jiným národům se dostávaly. Rozhodnutí taková přiváděna způsobem různým, vždy však to bývaly soudy slavnostní, toliko za zvláštních příležitostí konané.

Známo jest ku př. vážení a potápění čarodějnic, soud ohněm a křížem. Mezi osobami stavu rytířského rozhodováno ponejvíce zbraní. Sokové se utkali v zápas a bojovali na život a na smrt — poražený byl zároveň dle svědectví božího vinným a propadnuv životem propadl i ctí a statkem.

Na velikém obraze našem viděti takovýto smrtelný zápas — soud boží — mezi rytíři na nějakém hradě za účasti četného diváctva — zvláště dámského. Vše svědčí o zápasu neobyčejně krutém — svědkové zápasu sledují vše s horečným zájmem.

Chvíle trapného napjetí — smrtelné rány dopadají na údy brněním kryté — a za mžik bude božím soudem rozhodnuto.

Vítěz bude uvítán, poražený nebude oželen, neboť podle soudu božího nehájil věc spravedlivou a sám rouhavě vyzýval Boha proti sobě!


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. července 2019


Diskuze k článku „Spravedlnost ve středověkém stylu aneb soud boží“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.