Spravedlnost ve středověkém stylu aneb soud boží

původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.
Jak se ve středověku řešily spory? Rozhodoval o nich bůh... Více vám tento zvláštní přístup ke spravedlnosti ve středověku přiblíží historický článek z roku 1901.


Středověký »soud boží« — rozhodnutí zbraní rytířskou

Dva sokové se střetli a předstoupili před soud ve své při. Důkazy pravdivosti i pravděpodobné okolnosti byly na obou stranách rovné váhy.

Oba uvedli týž počet svědků zcela čestných — komu tedy nyní za pravdu dáti? — Osoba nějaká podezřelá byla ze strašného zločinu. Dovolávala se Boha u vědomí své neviny. Vše zdánlivě svědčilo proti ní, ale cit lidem pravil, že by ta osoba mohla býti přece nevinná. Co nyní počíti?

V případech takových utíkáno se druhdy k zvláštním soudům tak zvaným božím, nazvaným podle toho, že v nich Bůh sám měl rozhodnouti o právu jedné strany, o vině neb nevině obžalovaného.

»Bůh sám budiž soudcem mými«

Se soudy takovými setkáváme se u národů téměř veškerých, ve středověku nejvíce u Němců, odkudž zase k jiným národům se dostávaly. Rozhodnutí taková přiváděna způsobem různým, vždy však to bývaly soudy slavnostní, toliko za zvláštních příležitostí konané.

Známo jest ku př. vážení a potápění čarodějnic, soud ohněm a křížem. Mezi osobami stavu rytířského rozhodováno ponejvíce zbraní. Sokové se utkali v zápas a bojovali na život a na smrt — poražený byl zároveň dle svědectví božího vinným a propadnuv životem propadl i ctí a statkem.

Na velikém obraze našem viděti takovýto smrtelný zápas — soud boží — mezi rytíři na nějakém hradě za účasti četného diváctva — zvláště dámského. Vše svědčí o zápasu neobyčejně krutém — svědkové zápasu sledují vše s horečným zájmem.

Chvíle trapného napjetí — smrtelné rány dopadají na údy brněním kryté — a za mžik bude božím soudem rozhodnuto.

Vítěz bude uvítán, poražený nebude oželen, neboť podle soudu božího nehájil věc spravedlivou a sám rouhavě vyzýval Boha proti sobě!


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. července 2019


Diskuze k článku „Spravedlnost ve středověkém stylu aneb soud boží“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.