Speciální hromosvod pro ochranu vysokonapěťových zařízení při bouřce

rubrika: historické články / energetika, původně vyšlo: Epocha 1899, autor neuveden.
Když se ohromná energie přírodního blesku setká s elektrickým zařízením na vysoké napětí, může to skončit katastrofou. Proto již naši předci chránili zařízení na vysoké napětí pomocí specializovaných hromosvodů. Jeden takový hrosmovod vám popíše historický článek z roku 1899.
Následující text pochází z roku 1899

Zvláštní druh hromosvodu.

Pro elektrická zařízení osvětlovací s vysokým napjetím (přes 1000 volt) u proudů střídavých sestrojili Siemens a Halske v Berlíně hromosvod nové soustavy.

V hlavních částech sestává ze dvou silných drátů měděných, zahnutých dle určitého tvaru, kteréžto dráty upevněny jsou na dvou porculánových isolatorech. Oba dráty mimo to připevněny jsou ještě na dvou jiných místech, tak že tvoří mezi sebou mezeru z prvu stejnoměrnou, pak ale onen prostor stává se při značné divergenci (odchylce) stále větší. Vzdálenost obou drátů řídí se dle napjetí v instalačním zařízení.

Jakmile udeří náhodou blesk do vedení, povstane mezi oběma dráty světelný oblouk, který jednak vlivem teplého, stoupajícího vzduchu, jinak i elektrodynamickým účinkem proudu ve vedení — nucen jest vyvinouti se způsobem ve vyobrazení naznačeném. Jelikož ale v hořejší části stává se vzdálenost obou drátů neustále větší a větší, stává se následkem toho i oblouk světelný stále delším, až konečně zcela zmizí.

Hromosvod tento vyniká zajisté jednoduchostí. Nemá pohyblivých částí, žádné elektromagnety, anebo vůbec mechanické částice k uhasínání oblouku světelného. Z té příčiny také mizí téměř úplně indukce hromosvodu, kterážto vlastnost činí tento systém dokonalým. Dráty tohoto hromosvodu trpí obloukem světelným jen zcela nepatrně a uchovají se po několik let.

Pokusy ukázaly, že nový systém hromosvodu působí tím lépe, čím větší jest napjetí ve vedení. Nejnižší mez napjetí, při kterémž může se nového systému ještě používati, obnáší asi 1000 volt. Naše vyobrazení znázorňuje hromosvod „na krátko spojený“ při napjetí ve vedení asi 10000 volt dle mžikové fotografie.

Lze rozeznati zcela dobře charakteristický tvar jiskry elektrické, která účinkem vzduchu místy jeví zvláštní povahu vířivou. Výsledek fotografování při exposici trvající 2 vteřiny byl dosti zajímavým. Světelný oblouk jevil na desce směsici splynutou v ohnivý jazyk, který zcela zřetelně ukazoval směr dříve na značený a skončil v podobných obrysech jako světelný úkaz na vyobrazeni zde uvedeném.

Hromosvod zde popsaný instalován jest na různých místech a osvědčil se dobře. Při správném montováni zajišťuje instalaci proti různým vlivům meteorologickým i atmosferickým. Zajímavý případ uvádíme zde z instalace „Rand Central Electric Works“ v Brankpanu (již. Afrika) z měsíce března 1899.

Dle tamních zpráv účinkovaly bleskosvody centrály dne 11. března téměř nepřetržitě během odpůldne. Mezi světelnými oblouky jevily se větší mezery časové. Nicméně napočtěno jednou až 72 světelných oblouků v době 10 minut!

Nastalé krátké spojení bylo, až na několik výminek tak slabé, že u desky aparátní nebylo téměř ničeho pozorováno. Obloha byla toho dne zamračenou, aniž by však došlo ke skutečné bouřce s viditelnými blesky.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1899, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. června 2019


Diskuze k článku „Speciální hromosvod pro ochranu vysokonapěťových zařízení při bouřce“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.