Fantastický objev nového divokého kmene v Australii

původně vyšlo: Světozor 1907, autor neuveden.
Pravda nebo fikce? V případě některých zpráv je těžké to rozlišit. Jedna z nich je báječný objev německé výpravy do Austrálie, který vám představí historický článek z roku 1907.


Nově objevený divoký kmen v Australii.

Němci mají nehorázné štěstí a známá jejich úzkostlivá péče o zdar a blaho národů jim podrobených, Dánů, Elsasanů a Poláků (nehledíc ani k barbarům africkým) láká k nim, kamkoli na své pouti světem zavítají, neznámé dosud národy a pronárody, kteří si div nohy neuběhají, aby pozdravili ušlechtilé rytíře v boji za práva a blahobyt národů.

Není tedy divu, že sotva německá loď „Spreva“ objevila se v úžině ostrovů australských, přichválal, vlastně připloval k ní o překot podivný zástup neznámých, nezbádaných dosud divochů, stojících sotva na prvním stupni civilisace, se zuby gorillími, ploutevními blanami mezi prsty a velikou ploutví na způsob žraločí na páteři, vyšplhal se na loď a postaviv se do řady, za niž by se byl nemusil styděli ani první prušácký kaprál, zvláštní řečí, smišeninou kňučení a mlaskání, dával na jevo ukrutnou radost, že mu je dopřáno pozdraviti zástupce nejkulturnějšího a při tom nejušlechtilejšího národa.

Lodní lékař dr. Allduck ihned je změřil, zvážil a s německou důkladností ověřil a popsal, z čehož měli ubozí divoši, vidouce, že ze tmy naprostého neznáma uvedeni jsou ihned na slunce německé učenosti, takovou radost, že byla obava, aby nesnědli na místě lékáře, kapitána i celou lodní posádku.

Nyní už beze stopy se světa nezmizejí, protože jsou zapsáni a popsáni v německých annalech a protože slovutný učenec, heidelberský profesor Lirpa konal o nich přednášku v berlínském anthropologickém institutu.

Otázka, budou-li je Němci považovati také za nedotknutelnou svou državu, zůstává prozatím nerozhodnuta; v tom případě mohli by se Němci dostati do křížku s mocnou republikou Patagonskou, která v místech těch vykonává svůj protektorát.

Mezinárodní situace ukrutně se přiostřuje, poněvadž prý německá vláda hodlá zakročiti pro tento nepodařený žert aprilový, jimž německá věda a učenost značně se snižuje. Zatim veškeré pátrání po divoších zde popsaných a německou vědou ověřených ukázalo se marným — objevíť se prý jen a jedině v určitém období kolem prvního apríle a zase tak rychle na celý rok mizejí!


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1907, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. června 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.