Aerodynamicky kapotované závodní kolo staré víc jak 100 let

původně vyšlo: Epocha 1913, autor —a
Už naši předci milovali rychlost a toužili být stále rychlejší. Účinný způsob, jak snížit odpor vzduchu a tím zvýšit rychlost při jízdě na kole, vám popíše článek z roku 1913.


Torpedové kolo.

Zvětšení rychlosti nějakého vozidla může se státi dvojím způsobem, a sice buď zvětšením tažné síly nebo zmenšením odporu proti jízdě.

Obou prostředků lze užit u vozidel motorových, lokomotivy, automobilu, letadla; u obyčejného bicyklu je tažná síla dána výkonností člověka, takže větší rychlosti než jsou obvyklé lze dosíci jen tím, že zmenšíme odpor vzduchu, jenž vpředu naráží na kolo a hlavně na jezdce.

Jelikož odpor ten roste s rychlostí, je přirozeno, že snížení jeho má smysl hlavně při závodech a rekordních jízdách.

Myšlenka tato byla již provedena, a to dvěma konstruktéry. Jeden umístil na kolo před jezdce dvě svislé skleněné tabule v rámech, skloněné k sobě v půdorysu do úhlu, do písmene V, takže jezdec sedí v koutě tvořeném těmito stěnami, jichž společná přední ostrá hrana znamenitě rozráží vzduch a zmenšuje odpor jeho proti jízdě.

Zcela radikálně pak řeší tuto myšlenku konstruktér druhý, jenž jezdce i hoření část kola zavřel do obalu tvaru torpeda, doutníku neb řiditelného ballonu ; těleso této podoby jak známo klade pohybu vzduchu nejmenší odpor. Předek této komory je tvořen průhlednou stěnou, vstup do ní pak umožňuje postranní otvor; dole je obal ten pro nohy a šlapátka otevřený.

Kola takto vystrojená objevila se letos na šestidenních závodech cyklistických v Paříži a Berlíně, a na obou místech dosaženo jimi rychlostí o mnoho větších než koly prostými.

Vžijí-li se takováto opatření i pro praktické užití kol, jest ovšem pochybno. Vítr se strany opíral by se o velkou plochu obalu torpédového bicyklu, a obal ten by také znesnadňoval jezdci na silnici nezbytnou orientaci po stranách a na zad.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1913, autor —a


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. června 2019


Diskuze k článku „Aerodynamicky kapotované závodní kolo staré víc jak 100 let“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.