Naše projekty: originální samolepky na stěnu Pieris.czmagazín Příroda.czobchod s plastikovými modely Plastikáče.czefektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Proč při bouřce kysne mléko a kazí se jídlo

původně vyšlo: Epocha 1912, autor Šk.
Všimli jste někdy, že se při bouřce rychleji kazí potraviny? Historický článek z roku 1912 vám vysvětlí jaká je souvislost mezi bouřkou a kvalitou jídel.


Proč se mění potraviny za bouřlivého počasí.

Odedávna bylo pozorováno, že mléko, maso, drůbež a polévky se rychleji kazí za počasí bouřlivého než za klidného.

Zvláště v mlékárnách začasté zjištěno, že mléko dovážené za bouřlivého času téměř vždy přišlo na místo určení sražené úplně neb částečně, neb aspoň silně zkyslé, ovšem na velkou škodu mlékárny neb kupujících.

Úkazy ty byly připisovány električnosti povětří za bouře, zvláště pak působnosti ozónu. Nejnovější badání francouzského učence Trillat-a však tuto domněnku potírají. Trillat dokázal, že — pranepatrné stopy hnilobných plynů mají příznivé účinky na vývoj mléčných fermentů.

Je pak známo, že atmosférická depresse dovoluje hojnější unikání plynných hnilobných emanací nahromaděných v zemi a ve všech předmětech v přírodě; bylo též pozorováno, že rozličné vůně jsou po bouři mnohem intensivnější. Je tedy na snadě předpokládat, že atmosférické depresse umožňující prudčí vývin plynných zplodin hnilobných jsou příčinou zrychlení srážení se a kysnutí mléka v daném případě.

Trillat prokázal správnost své domněnky pokusy, srovnávaje kyselost mléka očkovaného mléčnými fermenty vystavenými současně, za týchže podmínek teploty a vlhkosti, za vzduchu s plyny hnilobnými, za nebo bez depresse barometrické.

Úkazy rychlejšího kazení se jiných ústrojných látek jako masa, drůbeže a jistých tekutin schopných fermentace, kvasnic atd., pozorované za bouřlivého počasí, mohou být vysvětleny týmže způsobem.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1912, autor Šk.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. června 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Novinka: kniha Bejvávalo

Kniha Bejvávalo Vám nabízí 111 zajímavých historických článků ze všech oborů, doplněných o původní fotografie, ilustrace, dobové reklamy a kreslené vtipy. K zakoupení v každém dobrém knihkupectví.

Kolorované snímky

Debata k článku Proč při bouřce kysne mléko a kazí se jídlo


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: