Proč při bouřce kysne mléko a kazí se jídlo

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Epocha 1912, autor Šk.
Všimli jste někdy, že se při bouřce rychleji kazí potraviny? Historický článek z roku 1912 vám vysvětlí jaká je souvislost mezi bouřkou a kvalitou jídel.
Následující text pochází z roku 1912

Proč se mění potraviny za bouřlivého počasí.

Odedávna bylo pozorováno, že mléko, maso, drůbež a polévky se rychleji kazí za počasí bouřlivého než za klidného.

Zvláště v mlékárnách začasté zjištěno, že mléko dovážené za bouřlivého času téměř vždy přišlo na místo určení sražené úplně neb částečně, neb aspoň silně zkyslé, ovšem na velkou škodu mlékárny neb kupujících.

Úkazy ty byly připisovány električnosti povětří za bouře, zvláště pak působnosti ozónu. Nejnovější badání francouzského učence Trillat-a však tuto domněnku potírají. Trillat dokázal, že — pranepatrné stopy hnilobných plynů mají příznivé účinky na vývoj mléčných fermentů.

Je pak známo, že atmosférická depresse dovoluje hojnější unikání plynných hnilobných emanací nahromaděných v zemi a ve všech předmětech v přírodě; bylo též pozorováno, že rozličné vůně jsou po bouři mnohem intensivnější. Je tedy na snadě předpokládat, že atmosférické depresse umožňující prudčí vývin plynných zplodin hnilobných jsou příčinou zrychlení srážení se a kysnutí mléka v daném případě.

Trillat prokázal správnost své domněnky pokusy, srovnávaje kyselost mléka očkovaného mléčnými fermenty vystavenými současně, za týchže podmínek teploty a vlhkosti, za vzduchu s plyny hnilobnými, za nebo bez depresse barometrické.

Úkazy rychlejšího kazení se jiných ústrojných látek jako masa, drůbeže a jistých tekutin schopných fermentace, kvasnic atd., pozorované za bouřlivého počasí, mohou být vysvětleny týmže způsobem.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1912, autor Šk.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. června 2019


Diskuze k článku „Proč při bouřce kysne mléko a kazí se jídlo“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.