Jak v Africe kdysi fungoval výměnný obchod mezi domorodci a cestovateli

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Epocha 1910, autor E. M—D.
Jak dávní cestovatelé a dobrodruzi provozovali výměnný obchod s Afričany a jaký byl rozdíl při obchodování s tamními muži nebo ženami? To vám v článku z roku 1910 prozradí přímý účastník podobných výměnných obchodů.
Následující text pochází z roku 1910

Výměna zboží v Africe

O výměnném zboží cestovatelů vydávajících se do vnitrozemí Afriky rozpisuje se poučně Dr. Oskar Lenz v knize „Wanderungen in Afrika“, odkudž vyjímáme:

Množství zboží, jež cestovatel musí míti s sebou, aby mohl zbožím zaplatit nosiče, aby zboží mohl věnovat za dary, aby si jím i svému průvodu mohl zjednávat živobytí, jest úžasné. Co vše tu musí být po ruce!

Především pušky na kámen a střelný prach, neboť by se cestovatel bez tohoto zboží, jež se dává pohlavárům darem, daleko nedostal. Jsou to pušky se zámkem na kámen, těžké, velké, velmi levné a hrubě zpracované, které se v Anglii a v Německu zvlášť vyrábějí pro západoafrické černochy. Nejsou ani takové, jakých se druhdy užívalo v Evropě. Zpotřeba jich je velmi značná.

Střelný prach se dodává západní Africe v malých soudečkách; je to prach velice hrubý, nestejnoměrně zrnitý, špatný, barvy mdlé, bez lesku, a přec rovněž velmi oblíbený. Jak v evropských faktoriích tak i mezi černochy se s těmito soudky střelného prachu zachází k neuvěření lehkomyslně. Velice zhusta jsem vídal tyto soudky v chyžích černochů těsně při ohništích, a při dopravě se nakládají spolu s jiným zbožím, které je tlačí a do nichž se strká, jakoby obsah jejich byl docela nezávadný.

S hrůzou jsem také z počátku pohlížel na to, jak černoši zacházejí s puškami. Prachem naplní téměř plnou hlaveň, na to vtěsnají kaménky, kousky železa atd., a když spustí, zazní výstřel jako z děla. To však je černochovi při tom nejhlavnější. Že se nejednou hlaveň (jsouc měkká a špatná) roztrhne, a že se někdy přihodí velmi vážné zranění, o to se nestará; jen když nástroj hodně bouchá.

Vedle těchto obou výměnných předmětů je v tamních krajinách velmi důležitým obchodním i výměnným předmětem sůl, zejmena při kupování otroků, neboť podomní otroctví panovalo u všech západoafrických kmenů do nedávna.

Největší část rovníkové Afriky postrádá totiž kamenné soli. Od severu, ze Sahary, kde se po tisíce let dobývá kamenná sůl, zásobuje se solí západní a střední Súdán, a koupí i výměnou se dostává sůl hodně daleko na jih; do pobřežních krajin rovníkových v západní Africe však nedojde. A přec je žádost soli všude zjevná. Lze si snadno představit, jak obtížná je doprava soli v ponebí vlhkém, bohatém dešti, a tu ještě dosti zhusta plavbou po řekách.

Četné a těžké balíky rozmanitých látek, prostých i jemnějších, ponejvíc pestrobarevných kartonů, tvoří další náklad; neboť látky tmavomodré a bílé, převážně obvyklé v moslimském Súdáne, nedocházejí ve zmíněných krajinách obliby. Látka tu musí vynikat co největší pestrostí a křiklavými barvami; zejmena jsou hledány látky podobné velikým a nerozstřihaným kapesním šátkům, z nichž podle potřeby možno oddělovat kus po kusu.

Dále třeba míti s sebou větší zásobu cennějších předmětů na dary pohlavárům, jako staré tlusté vojenské pláště se zlacenými knoflíky, vybrakované jezdecké šavle a přilby, deštníky, sluníky, trubky atd.

Velmi důležité jsou rozmanité druhy skleněných perel. Tu musí být zastoupeny všecky možné velikosti a barvy, neboť jeden ze kmenů si přeje perel velkých a modrých, druhý dává přednost malým červeným; každému se musí vyhovět, ježto toto zboží slouží pro nákupy potravin, a zprostředkovateli tohoto obchodu bývají většinou ženy a dívky.

A když tak některá černošská kráska doufá, že prodejem několika kuřat nebo banánů získá pěknou šňůru fialových perlí, jeví veliké zklamání a rozhořčení, nabídnou-li se jí perly zelené nebo žluté! Směšné to malichernosti, ale tam jsou důležitější než lze tušit.

V oněch končinách však musí cestovatel také mít dostatek tlustých drátů železných i měděných, jakož i mosazného plechu, jejž tuzemci střihají a upotřebují na hotovení pěkně vyrobených ozdobných předmětů; a v neposlední řadě náleží cestovateli, aby byl zásoben zbožím galanterním nej rozmanitějšího druhu.

Všecky tyto rozmanité věci dlužno považovat za peníze, jimiž cestovatel musí být na své pouti zásoben, nepočítaje ani těch předmětů, jichž sám pro svoji potřebu nemůže postrádat. Taková výprava pohltí ohromné summy peněz, a výlohy se ještě zvětšují tím, že se mnoho zboží počasím zkazí, že cestovatel bývá okraden, vypleněn, a že nikdy není jist před ztrátami a rozmanitým neštěstím.

V nynější době jsou však poměry mnohem zpořádanější. V každém větším přístavišti úřaduje vládní zástupce, jemuž je podřízen ochranný vojenský sbor; faktorie a missijní stanice posunuly se již hluboko do vnitrozemí zajišťujíce cestovateli zpětnou cestu, a mimo to mohou mu poskytnout i potřebných předmětů a pomoci.

Také černošské kmeny se již seznámily s Evropany, a dochází-li ještě někde k nepřátelským útokům, stává se tak obyčejně jen následkem beztaktního vystupování bělochova.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1910, autor E. M—D.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. června 2019


Diskuze k článku „Jak v Africe kdysi fungoval výměnný obchod mezi domorodci a cestovateli“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.