Speciální jízdní kolo na silnici i koleje pro železničáře

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1910, autor neuveden.
Dnes pokládáme za samozřejmé, že úředníci mají k dispozici vlastní služební automobil. V dávných dobách se ale pokládalo za běžné, že se na potřebné místo dopravovali svou vlastní silou. Zajímavý bicykl pro železniční úředníky vám popíše článek z roku 1910.


Bicykl pro jízdu na kolejnicích.

Úředníci při drahách toužili zajisté již dávno po lehkém bicyklu, na kterém by bylo možno jeti nejen po silnicích, ale po jednoduché úpravě i na kolejnicích, čímž by byly usnadněny a urychleny různé pochůzky a inspekční cesty.

Taková vozidla nejsou sice novinkou, ale možno říci, že všem kladeným podmínkám dosud nevyhovovala.

Bicykl, který sestrojil Loewenguth, zástupce přednosty státních drah francouzských v Rochefort, a jehož dvě vyobrazení uveřejňujeme, je pěkným řešením jmenovaného úkolu.

Je to bicykl jednoduchý, jejž lze snadno přeměniti tak, že může jeti po kolejnicích.

U předního kola je vidlice, jejíž dolní konce mají kladky, uložené na ocelových kuličkách. Při jízdě na silnici je vidlice zvednuta, jede-li se na kolejnicích, spustí se její přední konec, tak že kladky obejmou hlavu kolejnice. Tím je dosaženo vedení úředního kola. |

U zadního kola jest upevněna na rámu bicyklu trojúhelníková kostra, jejíž volný konec nese kladku taktéž o uložení kuličkovém, která spočívá na druhé kolejnici. To je tedy opora, zabraňující překocení.

Jede-li bicykl v křivce, je nutno postarali se o udržení rovnováhy. Za tím účelem je na dosah cyklisty rukojeť, kterou se účinkuje prostřednictvím táhla na nekonečný šroub, jenž zabírá s ozubeným kolem a to s pastorkem, upevněným na třmenu kladky. Otáčením rukojeti zvedá nebo spouští se konec trojúhelníkové kostry podporné a tak se udržuje rovnováha.

Váha bicyklu i s přídavkem pro jízdu po kolejnicích jest 18 kg. Zprávy odborných časopisu vyslovují se pochvalně o praktičnosti tohoto bicyklu.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1910, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. června 2019


Diskuze k článku „Speciální jízdní kolo na silnici i koleje pro železničáře“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.