Naše projekty: originální samolepky na stěnu Pieris.czmagazín Příroda.czobchod s plastikovými modely Plastikáče.czefektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Jak to končí, když se po moři posílají falešné vzkazy v láhvi

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor P.
V případě ztroskotání na pustém ostrově uprostřed moře může někdy vzkaz v láhvi trosečníkům zachránit život. Článek z roku 1904 vám ale popíše jiný případ, kdy nakonec o žádnou záchranu života nešlo.


Lahvová pošta

Nejednou již četli jsme zprávu, že láhev, vržená v prostřed Okeánu do vln, byla na pobřeží vylovena a otevřena, obsah její — dopis, nebo lístek s pozdravem — vyňat a zaslán patřičnému adressátu.

Také nedávno proběhla noticka novinami, že jakýs Američan vhodil do moře láhev s dopisnicí, která byla v Anglii vyňata a dále vypravena poštou. Věc na pohled zdá se býti nevinným a roztomilým žertem. Ale právě také již ozývají se varovné hlasy zkušených mužů, aby nebyly tropeny žerty toho způsobu, neboť lahvová pošta jest věc až příliš vážná, než aby jí mělo a smělo býti zneužíváno.

Pošta lahvová jest starý a primitivní, ale dodnes i přes všecku telegrafií volným prostorem nenahraditelný námořní prostředek dorozumívací. V láhvi odesílají lodníci, které stihlo neštěstí snad poslední pozdrav a poslední vůli svým rodinám, rejdařům poslední zprávu.

Lahví pokouší se přivolati pomoc koráb poškozený a nedaleko pobřeží bezmocně vlnami se kymácející, v lístek do lahve vložený skládají svou všecku naději trosečníci, hladoví, žízniví a vysílení na útesu prostřed nekonečných vln, nebo na člunu, na němž se zachránili z potápějící se lodi, na němž místo spásy kyne jim pozvolné, zoufalé a dlouhé umírání.

Tento význam měla dosud plovoucí láhev. Když však veliký parník přeruší svou jízdu, zpozdí se, obětuje peníze svých rejdařů a čas svých cestujících, aby vylovil láhev, chovanci ve svém nitru zoufalý výkřik nešťastného bližního, anebo když pobřežní rybáři pustí se do rozbouřených vln za lahví s nasazením svého života a svého člunu, a pak, láhev tu otevrouce, naleznou v ní zprávu nějakého Mr. Puddinga pro Mr. Knixe o proneseném přípitku, a když podruhé naleznou tutéž zprávu od paní Müllerové pro paní Knoblochovou, rozhodně nevzroste zájem těchto rybářů pro plovoucí láhve.

K tomu předpokládáme, že nálezce rozumí řádkům v láhvi obsaženým. Ale často vyloví lidé na pobřeží v láhvi dopis nebo zprávu, které daleko široko živá duše nerozumí; jaká pak povstati mohou nedorozumění, jaké nepříjemnosti pro lidi, kteří se domnívají, že běží o záchranu životů bližních! Není tomu dlouho, plula na parníku hambursko-americké linie německá společnost, která své bujné náladě ulevila velikou dopisnicí, již všichni její členové podepsali a vstrčili do láhve.

Láhev neobyčejně rychle byla dohnána k brasilskému pobřeží, kde nikdo německy neuměl; nálezci myslili, že loď se ztroskotala, a ti, kdož s ní se nepotopili, že posílají všemi podepsaný poslední pozdrav. Zpráva o neštěstí a list »trosečníků« byl odeslán nejbližšímu zástupci rejdařů; tento telegrafoval celou zprávu, jak bylo jeho povinností, kabelem do Hamburku, a kdyby tamže nebyla právě došla zpráva, že parník šťastně doplul na místo svého cíle, kdyby rodiny všech oněch cestujících měly potěšení prožiti celé dny v úzkostech a přesvědčení, že více se svými milými se neshledají, pak byly by vyslány parníky do vzdálených moří, pátrat po nešťastnících atd. Na štěstí spravila se věc pořádným účtem za drahé telegramy.

Z toho vidno, že vším právem ozývají se v záležitosti té hlasy výstražné a že společnosti rejdařské trestají přísně své zřízence, kteří nebrání nepleše s pozdravy v lahvích. Ochrana, kterou takové láhve mohou býti lodím, zejména menším lodím, jest tak cenná a nutná, že ji nelze ničím nahraditi a že bylo by frivolností, nemající sobě rovné, kdyby všichni počestní mužové nezdvihli svého hlasu proti každému zneužití pošty láhvové.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor P.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. června 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Novinka: kniha Bejvávalo

Kniha Bejvávalo Vám nabízí 111 zajímavých historických článků ze všech oborů, doplněných o původní fotografie, ilustrace, dobové reklamy a kreslené vtipy. K zakoupení v každém dobrém knihkupectví.
Debata k článku Jak to končí, když se po moři posílají falešné vzkazy v láhvi


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: