Trvale neklidná Země aneb 12 různých pohybů zeměkoule

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Epocha 1904, autor J. Štich.
Galileo Galilei prý kdysi prohlásil: A přece se točí! Země ve skutečnosti dělá ale daleko víc různých pohybů. Se všemi pohyby Země vás seznámí článek z roku 1904.
Následující text pochází z roku 1904

Dvanáct pohybů země.

Planeta, kterou obýváme, koná ve světovém prostoru přerůzné pohyby, jichž do nedávna bylo známo jedenáct; v novější době k nim přibyl dotud neznámý pohyb dvanáctý.

Pohyby ty jsou :

1. Denní otáčení země kolem její osy během 24 hodin.

2. Roční oběh kolem slunce, který se děje v ellipse velice podobné kruhu, a jehož doba činí 365 ¼ dne.

3. Praecesse (čili postupování) bodů rovnodenních, které ročně obnáší 50'3” ve směru od východu na západ v období 25.765 let; celá ellipsa zemské dráhy považujem-li ji jaksi za pevné těleso, otáčí se totiž zvolna v jednom směru kolem slunce.

4. Měsíční pohyb země okolo gravitačního středu dvojice hmot země-měsíce.

5. Nutace čili kolísání osy zemské způsobené změnami přitažlivosti měsíce v období 18½ roku.

6. Saekularní změny sklonu ekliptiky (roviny zemské dráhy) k rovníku slunce. Rovina zemské dráhy svírá totiž s rovinou slunečního rovníka úhel, který se. stále mění; ekliptika totiž stále kýve kol jakési normalní své polohy nahoru a dolů.

7. Saekularní změny výstřednosti zemské dráhy kolem slunce

8. Přemisťování apsid (koncových bodů velké osy elliptické dráhy zemské, jež se nazývají odsluní a přísluní), jež nastává během 21.000 let.

9. Poruchy a nepravidelnosti v pohybu země kolem slunce způsobené stále se měnícím vlivem přitažlivosti ostatních oběžnic naší soustavy na naši zem, a to dle jich polohy vzhledem k zemi.

10. Přemisťování gravitačního středu sluneční soustavy, okolo něhož se země otáčí, během roku a jehož poloha se — arci v úzkých mezích — stále mění dle různých vzájemných poloh planet naší sluneční soustavy.

11. Všeobecný postup celé sluneční soustavy směrem k souhvězdí Herkula.

Mimo tyto vypočtené pohyby byl, jak již praveno, konstatován r. 1899 ještě dvanáctý pohyb, a to pohyb točen zemských, který obnáší ročně asi 15 — 17 m, čímž se — ovšem též velice nepatrně — vlastně stále mění zeměpisná šířka jednotlivých míst na zeměkouli.

Jak tedy vidno, není nic, pranic stálého pod sluncem!


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1904, autor J. Štich.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. září 2019


Diskuze k článku „Trvale neklidná Země aneb 12 různých pohybů zeměkoule“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.