Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Trvale neklidná Země aneb 12 různých pohybů zeměkoule

původně vyšlo: Epocha 1904, autor J. Štich.
Galileo Galilei prý kdysi prohlásil: A přece se točí! Země ve skutečnosti dělá ale daleko víc různých pohybů. Se všemi pohyby Země vás seznámí článek z roku 1904.


Dvanáct pohybů země.

Planeta, kterou obýváme, koná ve světovém prostoru přerůzné pohyby, jichž do nedávna bylo známo jedenáct; v novější době k nim přibyl dotud neznámý pohyb dvanáctý.

Pohyby ty jsou :

1. Denní otáčení země kolem její osy během 24 hodin.

2. Roční oběh kolem slunce, který se děje v ellipse velice podobné kruhu, a jehož doba činí 365 ¼ dne.

3. Praecesse (čili postupování) bodů rovnodenních, které ročně obnáší 50'3” ve směru od východu na západ v období 25.765 let; celá ellipsa zemské dráhy považujem-li ji jaksi za pevné těleso, otáčí se totiž zvolna v jednom směru kolem slunce.

4. Měsíční pohyb země okolo gravitačního středu dvojice hmot země-měsíce.

5. Nutace čili kolísání osy zemské způsobené změnami přitažlivosti měsíce v období 18½ roku.

6. Saekularní změny sklonu ekliptiky (roviny zemské dráhy) k rovníku slunce. Rovina zemské dráhy svírá totiž s rovinou slunečního rovníka úhel, který se. stále mění; ekliptika totiž stále kýve kol jakési normalní své polohy nahoru a dolů.

7. Saekularní změny výstřednosti zemské dráhy kolem slunce

8. Přemisťování apsid (koncových bodů velké osy elliptické dráhy zemské, jež se nazývají odsluní a přísluní), jež nastává během 21.000 let.

9. Poruchy a nepravidelnosti v pohybu země kolem slunce způsobené stále se měnícím vlivem přitažlivosti ostatních oběžnic naší soustavy na naši zem, a to dle jich polohy vzhledem k zemi.

10. Přemisťování gravitačního středu sluneční soustavy, okolo něhož se země otáčí, během roku a jehož poloha se — arci v úzkých mezích — stále mění dle různých vzájemných poloh planet naší sluneční soustavy.

11. Všeobecný postup celé sluneční soustavy směrem k souhvězdí Herkula.

Mimo tyto vypočtené pohyby byl, jak již praveno, konstatován r. 1899 ještě dvanáctý pohyb, a to pohyb točen zemských, který obnáší ročně asi 15 — 17 m, čímž se — ovšem též velice nepatrně — vlastně stále mění zeměpisná šířka jednotlivých míst na zeměkouli.

Jak tedy vidno, není nic, pranic stálého pod sluncem!


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1904, autor J. Štich.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. září 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.