Naše projekty: originální samolepky na stěnu Pieris.czmagazín Příroda.czobchod s plastikovými modely Plastikáče.czefektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Jaká je možnost, že budou mít dva lidé stejné otisky prstů

původně vyšlo: Epocha 1911, autor F. Š.
Otisky prstů se dnes spolu s DNA běžně používá k usvědčení pachatele. Jak to ale viděli vědci a kriminalisté v roce 1911? S tím vás seznámí náš dobový článek.


Měnivost prstových otisků.

Francouzské časopisy přinesly před nedávnem zprávu, že opět, dík otiskům nalezeným na skle strážné svítilny, byl nalezen vyhybkář zavinivší vyšinutí se vlaku u viaduktu Barentinského.

Je proto zajímavo uvést ve známost, že právě několik dní před tím slavný francouzský soudní lékař Dr. Balthazard předložil francouzské Akademii zajímavé poznámky o jistotě a nejistotě zjištění zločinců podle zanechaných otisků prstů.

Zkouška četných otisků mu ukázala, že existuje na každém přibližně 100 vlastností náležejících vždy jen tomu jedinému. Rozdělí-li se totiž povrch otisku ve 100 čtverců (užívá se zvětšené fotografie), je v každém čtverci jeden zvláštní rys, zřídka dva, výjimečně tři nebo žádný. Dva otisky prstů lišící se bud růzností vzniku znaků, které obsahují, bud umístěním těchto znaků ve 100 čtverců, skýtají při jasnosti otisků kombinaci vyjadřitelnou přibližně číslem 61timístným.

Na Zemi žije 1500 mill. lidí, trvání jedné generace je třetina století, takže je možno odhadnout počet lidí za 100 let na 5 milliard. Každý člověk má 10 otisků prstů, takže by bylo možno za 100 let sebrat 50 milliard otisků. Tu by bylo třeba počtu století vyjádřeného 49 číslicemi, abychom měli štěstí nalézti dva souhlasné otisky. Doba tato je delší než doba, kterou astronomové označili do vychladnutí Slunce.

Snáze je nalézti částečné shody. Počet pravděpodobnosti ukazuje, že je třeba zkoumat 16 otisků, abychom nalezli 2 shody, 64 pro 3, 256 pro 4, 1024 pro 5, 4.294,967.296 pro 16 a 17.179,869.184 pro 17 shod.

Počet lidí na světě, jak jsme pravili, je 1.500 mill., což značí 15 milliard otisků; nalezne-li se tedy 17 shod mezi zkoušeným otiskem a mezi jakýmsi jednotlivcem, není nijaké naděje nalézti třetí osobu, která by skýtala tutéž otiskovou shodu.

Tolik theorie. Dr. Baithazard však dokládá, že v soudních lékařských výzkumech může být množství shod sníženo na 12 a 11, je-li jisto, že zločinec je obyvatelem jistého státu, města nebo vesnice atd. Badatel tvrdí, že „ač by se mohlo nalézti 17 shod, jest jistota zjištění naprostou.“

Přesto však dodává, že Dr. Bertillon nalezl jednoho dne více než 30 shod na dvou otiscích pocházejících od různých osob. Ovšem byly ony osoby bratří dvojčata. Tak sám soudní lékař Bertillon nalezl řídký případ dovolující na potom advokátům popírati „jistotu systému“.

Ale ať již nedáváme přehnané důležitosti tomuto případu jediného svého druhu, zdá se, že shody prstových otisků nejsouce provázeny jinými důležitými známkami, nejsou schopny poskytnouti praktické naprosté jistoty.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1911, autor F. Š.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. května 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Novinka: kniha Bejvávalo

Kniha Bejvávalo Vám nabízí 111 zajímavých historických článků ze všech oborů, doplněných o původní fotografie, ilustrace, dobové reklamy a kreslené vtipy. K zakoupení v každém dobrém knihkupectví.

Kolorované snímky

Debata k článku Jaká je možnost, že budou mít dva lidé stejné otisky prstů


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: