O ničivých tornádech

původně vyšlo: Epocha 1902, autor —ý.
Dnešní média často vytváří dojem, že se ničivé přírodní katastrofy objevily až v posledních letech. O tornádech se ale v našich médiích psalo už v roce 1902.


Tornado.

Veliký díl Spojených Států Severoamerických ležící východně od řeky Mississippi bývá navštěvován skorem každoročně velice prudkými bouřlivými víry větrnými, zvanými tornados (od špaň. tornar = točiti se), které zde způsobují ohromné škody na polnostech, lesích i budovách a zjevují se bez ohledu na dobu roční.

Tornado je menší, avšak neméně mocný zjev vířivých bouří větrných, jež se vyskytují v tropickém pásmu naší zeměkoule, a slovou všeobecně cyklony, v Čínském moři tai-fun-y, v zálivu Mexickém a přilehlých částech Atlantského okeanu hurrikany neb orkany.

Cyklony ty, jež nejvíce řádí kol jižních břehů Asie počínaje od Arabie až po jižní Čínu, dále ve Střední Americe a v přilehlých jižních krajích Ameriky Severní a severních zemích Ameriky Jižní, jsou ohromné víry větrné točící se kol svislé osy v kruzích nebo závitnicích; pohybují se při tom v před ve tvaru nesmírné paraboly dlouhé na tisíce km, a to rychlostí obyčejně 30—40 km, mnohdy však i 80—100 km za hodinu, ano pozorována rychlost v jednotlivých případech i 286 km v hodině! Výška větrného takového víru měří několik tisíc m, rychlost ve směru vodorovném 100—1000 km.

Vlastní tornado jest — jak řečeno — cyklon rozměrů menších a zjev více místní než tropický hurrikan, ač v podstatě stejný. Prudký vír otáčející se kolem svislé osy je dosti úzký a tvoří mezi mraky jej provázejícími a zemí tzv. vodní sloup, jako by ohromnou nálevku visící s mračen k zemi, která se žene nesmírnou rychlostí v před a ničí vše co jí stojí v cestě. Kol tohoto víru krouží opět vichr ve spiralných drahách směrem ke středu tornada.

Náš obrázek znázorňuje dle momentní fotografie zkázonosný tornado, jenž zničil jedno z nejmladších měst Severoamerické Unie, Oklohama City, a obrátil je úplně ve hromady sutin a trosek.

Cyklonické bouře menšího druhu, avšak dosti příšerného zjevu i s dostatek mnohdy zkázonosné, jsou i větrné smrště a prachové sloupy, případně i vodní sloupy (jež mnozí nazývají nesprávně »vodními kalhotami« dle německého »Wasserhose« neb »Windhose«), které se někdy — bohudík velmi zřídka — vyskytují i v krajích našich.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1902, autor —ý.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. září 2017


Diskuze k článku „O ničivých tornádech“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.