O zahraniční snaze získat sochu svatého Jiří z Pražského hradu

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.
Socha svatého Jiří patří mezi jednu z významných dominant Pražského hradu. Které státy a jakým způsobem se pokoušely tuto gotickou bronzovou sochu získat pro sebe, o tom vás bude informovat článek z roku 1901.
Následující text pochází z roku 1901

Socha sv. Jiří na hradě pražském.

Bronzová socha tato, stojící na západním konci tarasu třetího dvora svatovítského na Hradčanech, náleží mezi nejznamenitější práce umění kovolijeckého v celém středověku.

Zvláštního uznání zasluhuje mistrovsky provedená postava jezdce, a zbroj do nejmenších podrobností věrně a přesně pořízená, jak se jí skutečně užívalo ve století čtrnáctém, neboť socha ta beze vší pochyby sdělána byla vůlí císaře a krále Karla IV.

Původci její byli mistři Martin a Jiří z Clussenberka neboli z Clussenbachu, výteční kovolijci, za Karla IV. v Cechách usazení. Socha ulita byla prý r. 1373.

Socha ta, část majetku hradního, náleží dvornímu eráru, od něhož již ji marně kupovalo londýnské museum za 200 000 zl.

Nejnověji zase páni Maďaři chtěli nám provésti s ní pravý »husarský« kousek. Spletli si trochu jména »Chlussen-berk« a »Klausenburk«, kteréžto poslední jest německý název města v Sedmihradech, maďarsky Kolocz zvaného, a vytasili se s nápadem, že tvůrci sochy té byli vlastně čistokrevní Maďaři a socha ta že má tedy patřiti jim.

Dvorní erár nabídku tuto prostě zamítl.

A tak drahocenná socha tato, která šťastně přestála celé věky, požáry, drancování švédská a saská a bombardování Prahy od Prušáků, zůstane nám i na dále zachována.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. května 2019


Diskuze k článku „O zahraniční snaze získat sochu svatého Jiří z Pražského hradu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.