Brutální zkouška nového zájemce o práci, která stála na začátku kariéry miliardáře

původně vyšlo: Světozor 1906, autor neuveden.
Výběrová řízení bývají různá. Ale to,co se stálo na začátku mimořádně úspěšné kariéry jednomu americkému obchodníkovi, to by si dnes asi nenechal líbit nikdo. Více se o tomto zvláštním výběrovém řízení dozvíte v článku z roku 1906.


Americký vtip

Na začátku minulého století jakýsi Withson, majitel veliké továrny na likéry, seděl kdysi ve své kanceláři v Novém Yorku, když mu oznámili, že prosí o slyšení mladý muž. Withson kývl a do kanceláře vstoupil mladý člověk sympatické tváře, prozrazující inteligentního ducha, zůstal skromně státi u dveří, uvedl, že se jmenuje Astor, že je sice zaměstnán v obchodě, ale že prosí o místo agenta Withsonovy továrny.

Když ho továrník vyslechl, změřil nevrle jeho postavu od hlavy k patě, neodpověděl, ale zazvonil na sluhu. Sotvaže obrovitá postava sluhy objevila se v kanceláři, továrník kázal stručně:

„Vyhoď ho!“

A nežli Astor pomyslil co a jak, byl už dole se schodů a na ulici. Sotva nabyl vědomí, ohlížel se bezděky po policistovi, aby mu oznámil, jaké násilí na něm právě bylo spácháno. Ale jak už to bývá v Americe i všude jinde na celém, božím světě, ani naší Prahy nevyjímaje — po strážníku ani potuchy. Současně v okně kanceláře v prvém patře objevil se Withson a zvolal :

„Vraťte se nahoru, přijímám vás !“

Mladý Astor nechtěl tomu věřit, domnívaje se, že továrník nemá na jednom špatném žertu dost, ale Withson vysvětlil mu z okna vážně, že to byla pouze zkouška, které se musí podvoliti každý nový agent. Že jeho odběratelé nejsou právě zdvořilí lidé, a že on musí se přesvědčit, zdali se jeho cestující v podobném případě zachová správně. Uvedl hned podmínky a mladý muž po krátké úvaze místo přijal.

Přes deset let pilně i svědomitě plnil své povinnosti. V té době ušetřil si kapitál několika tisíc dollarův. S nimi účastnil se jako společník obchodu s kožešinami, a vedlo se mu tak, že po několika dalších letech založil si vlastní veliký obchod kožešinami.

Kdysi přehlížel v krámě účty, když náhle uzřel na prahu bývalého svého chefa, Withsona, jenž rychle k němu spěchal, aby mu stiskl ruku. Po uvítání továrník likérů si přiznal, že od okamžiku, kdy jej Astor opustil, vedlo se mu nevalně a že přišel posléz o všecko. A že slyše o zkvétajícím obchodě Astorově i o příznivých podmínkách, za jakých přijímá cestující, přichází jej prosit o podobné místo.

Astor neodpověděl, zavolal černocha Boba, a nařídil mu, aby „tomu pánu“ vyplatil — pětadvacet bambusovou holí. Leč po páté ráně zadržel sluhu a pravil obraceje se k Withsonovi : „Je mi velmi nemilé, ale musil jsem vás, také podrobiti zkoušce...“

Bývalý továrník domyslil si, že to je vtipná odveta za někdejší jeho vlastní žert, ale jsa nucen okolnostmi, přijal místo v závodě Jana Jakoba Astora, který zemřel roku 1848 jako jeden z nejbohatších lidí na světě.


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1906, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. května 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.