Naše projekty: originální samolepky na stěnu Pieris.czmagazín Příroda.czobchod s plastikovými modely Plastikáče.czefektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Indické souboje slonů, zábava pro lidské diváky i přihlížející slonice

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.
Každá země má své specifické způsoby zábavy. Jednu indickou tradiční zábavu se slony v hlavní roli vám představí historický článek z roku 1904.


Zápasy se slony

V Indii jsou již od tisíciletí oblíbeny zápasy se slony.

Skoro každý indický velmož má slona určeného a cvičeného výhradné k zápasům. Každý slon určený k zápasům má k obsluze zvláštního »mahuta« (řidiče), a určitý počet štolbů. Vydání s tím spojené páčí se na 5—6 tisíc korun ročně.

Rozumí se, že arena k zápasům těchto tlustokožců určená, jest zvláště důkladně stavěna. Půdorys areny jest obdélník. Na obou užších stranách areny jsou velké brány s důkladnými veřejemi. V celé zdi dokola jest vždycky asi každých dvacet kroků úzký otvor, jímž může proklouznouti člověk, rozzuřeným slonem pronásledovaný.

Uprostřed areny jsou postaveny dvě tribuny: na jedné stojí ředitel zápasů a druhá hraje důležitou úlohu při útoku slona proti koni.

Nejdříve je boj slona proti slonu.

Zvířata osedlaná a každé se svým mahutem na vysokém sedle — jsou na koncích areny současně zbavena pout na předních nohou. Když projevují dostatečnou zuřivost k zápasům, seskočí mahuti se sedel, což je znamením, aby zvířata zbavena byla i pout vzadu.

Jak se to stane, sloni se na sebe vrhnou. Jsou tak vycvičeni, že neužívají v zápasu ani chobotu, ani klů. Trkají se pouze. Za chvíli se pustí, ženou se arenou a dají se do sebe znova. Jejich zuřivost stoupá. V určitou chvíli na rozkaz ředitele zápasů jest vypálena rána z děla, zvířata polekána ustoupí a jsou ihned od mahuta a kuliů spoutána.

Mnohem více rozčilující jest zápas další, ve kterém vždy 10—12 zápasníků slona dráždí, podobně jako tomu jest v býčích zápasech španělských.

Rozzuřené zvíře jest od obskakujících jej zápasníků bodáno dlouhými bodly a drážděno až k běsnosti.

Náhle vyhlédne si slon ze zástupu jednu obět a vrhá se vpřed. Jediná spása napadeného spočívá v útěku. Prchá k nejbližší díře ve zdi, táhna kopí za sebou. Slon shrben, uchopí kopí, zlomí jej jako sirku a zatím pravidelně jeho protivník otvorem ve zdi zmizel.

Ovšem, stává se často, že zápasník jest dostižen a potom zaplatí svou odvahu životem, není-li v čas vypálena opět rána z děla, což slona vždy na chvíli ohromí a zarazí.

Zápasy končí honbou slona na koně s jezdcem v sedle.

Sotva slon koně spatří, hned se naň vyřítí. Ale kůň v běhu slona předčí, a oklikami kol věží uvnitř areny slonu uniká.

Jest zajímavo, že k těmto zápasům jsou voděny také na podívanou sloní samice, které s neobyčejným interesem a s pravým sportovním rozčilením zápasy sledují.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. května 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Novinka: kniha Bejvávalo

Kniha Bejvávalo Vám nabízí 111 zajímavých historických článků ze všech oborů, doplněných o původní fotografie, ilustrace, dobové reklamy a kreslené vtipy. K zakoupení v každém dobrém knihkupectví.

Kolorované snímky

Debata k článku Indické souboje slonů, zábava pro lidské diváky i přihlížející slonice


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: