Naše projekty:   Obchod.Bejvávalo.cz  —  originální samolepky na stěnu Pieris.cz  —  magazín Příroda.cz  —  efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Jak se kdysi obchodovalo s tvrdým pečivem

původně vyšlo: Česká hospodyně 1907, autor neuveden.
Co s rohlíky, houskami a jiným pšeničným pečivem, které pekaři nebo obchodníci neprodají včas? Článek z roku 1907 vám obchod s tvrdým světlým pečivem přiblíží.


Tvrdé pšeničné pečivo.

Co se stane s tvrdým pšeničným pečivem?

O tom přináší list „Deut. Warte“ z Kuxhavenu následující: Že se z Berlína na tisíce metrických centů krmiva pro vepře vy váží, bude as málo komu známo.

Jsou zde tři velké firmy, které se nakupováním a sbíráním tvrdého pečiva zabývají. Z hotelů a restaurantů, jakož i od pekařů se zbylé tvrdé pečivo sbírá, mech. způsobem dokonale usuší, rozdrobí a dále rozesílá Valnou část odebírá jedna velká obilní a semenářská firma v Kuxhavenu. Dovoz obnáší po vodě jen několik haléřů za metrický cent.

Rozdrobené pečivo prodává se v Berlíně obyčejně po 11—12 markách za 50 kg. Také v některých krajinách Hanoverska, zejména v těch, které leží u Labe, aneb spojeny jsou průplavy, objednávají je co výtečné krmivo pro vepře.

V Kuxhavenu se toto pečivo též ve velkém množství co výborné krmivo pro vepře a telata zužitkuje a to umožňuje, že se zde odchov tučných vepřů pro trh v tak rozsáhlé míře rozšířil, že tvoří podstatnou část polního užitku.

Kdyby v Berlíně samotném tohoto tvrdého pečiva za výkrm vepřů použili, ušetřili by při nejmenším dopravní výlohy. Odporučovalo by se ostatně, aby i jiná velká města se o to pokusila, zbylé a tvrdé pečivo v hotelích, restauracích a u pekařů skupovati a pak podobným způsobem zužitkovati.

Jest to dobré krmivo pro vytučnění a vodou rozředěno je vepři a telaty s chutí požíváno. Dobře sušené lze je delší dobu před zkázou uchovati. Ve Francii používají takového usušeného a rozemletého pečiva ku odchovu malých kuřat; jest to krmivo velmi laciné a kuřatům se při něm výtečně daří.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1907, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. května 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.