Jak se kdysi obchodovalo s tvrdým pečivem

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Česká hospodyně 1907, autor neuveden.
Co s rohlíky, houskami a jiným pšeničným pečivem, které pekaři nebo obchodníci neprodají včas? Článek z roku 1907 vám obchod s tvrdým světlým pečivem přiblíží.
Následující text pochází z roku 1907

Tvrdé pšeničné pečivo.

Co se stane s tvrdým pšeničným pečivem?

O tom přináší list „Deut. Warte“ z Kuxhavenu následující: Že se z Berlína na tisíce metrických centů krmiva pro vepře vy váží, bude as málo komu známo.

Jsou zde tři velké firmy, které se nakupováním a sbíráním tvrdého pečiva zabývají. Z hotelů a restaurantů, jakož i od pekařů se zbylé tvrdé pečivo sbírá, mech. způsobem dokonale usuší, rozdrobí a dále rozesílá Valnou část odebírá jedna velká obilní a semenářská firma v Kuxhavenu. Dovoz obnáší po vodě jen několik haléřů za metrický cent.

Rozdrobené pečivo prodává se v Berlíně obyčejně po 11—12 markách za 50 kg. Také v některých krajinách Hanoverska, zejména v těch, které leží u Labe, aneb spojeny jsou průplavy, objednávají je co výtečné krmivo pro vepře.

V Kuxhavenu se toto pečivo též ve velkém množství co výborné krmivo pro vepře a telata zužitkuje a to umožňuje, že se zde odchov tučných vepřů pro trh v tak rozsáhlé míře rozšířil, že tvoří podstatnou část polního užitku.

Kdyby v Berlíně samotném tohoto tvrdého pečiva za výkrm vepřů použili, ušetřili by při nejmenším dopravní výlohy. Odporučovalo by se ostatně, aby i jiná velká města se o to pokusila, zbylé a tvrdé pečivo v hotelích, restauracích a u pekařů skupovati a pak podobným způsobem zužitkovati.

Jest to dobré krmivo pro vytučnění a vodou rozředěno je vepři a telaty s chutí požíváno. Dobře sušené lze je delší dobu před zkázou uchovati. Ve Francii používají takového usušeného a rozemletého pečiva ku odchovu malých kuřat; jest to krmivo velmi laciné a kuřatům se při něm výtečně daří.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1907, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. května 2019


Diskuze k článku „Jak se kdysi obchodovalo s tvrdým pečivem“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.