Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Zemětřesení v Praze

původně vyšlo: Úsvit 1927, autor JP.
Celé Čechy, Moravu i Slovensko zasáhlo v roce 1927 slabé zemětřesení. Měli bycho se u nás obávat možného velkého zemětřesení, nebo tady na rozdíl od Japonska nebo Ameriky nic podobného nehrozí?


Zemětřesení.

V sobotu dne 8. října kolem 20. hod. 46. min. prošel Prahou lehounký zemětřesný záchvěv země, který pocítili vlastně jenom ti, kdož bydlí v nejvyšších patrech vysokých domů. Tam se pohnuly slabě obrazy. Jinde zastavily se v tu chvíli citlivější hodiny. Tím bylo také zemětřesení v Praze hotovo.

Na Moravě i Slovensku byly způsobeny již i nepatrné škody na zděných budovách a zdech. Zato tím patrnější bylo toto zemětřesení v místě, kde přímo vzniklo, ve Vídni. Tam v tuto chvíli země se chvěla asi 10 vteřin a bylo lze rozeznati tři větší nárazy. Bylo při nich slyšet i dunění hluboko v podzemí. Vídeň užasla, vždyť toto zemětřesení bylo snad „až kam lidská pamět dosahuje” pro ni nejsilnější.

V tuto chvíli zastavily se na všech kolejích elektrické dráhy a nebylo možno vůbec celou hodinu telefonovati. Elektrické světlo po celou dobu zemětřesení bylo mnohem slabší, ano někde i zhaslo docela. Ve vídeňské radnici zastavily se všechny hodiny. V okolí města bylo zemětřesení tak silné, že způsobilo poruchy motorů a tak i jedoucí auta byla náhle zastavena. Ve zdech na novostavbách objevily se trhliny. V bytech obrazy padaly se stěn a nádobí o sebe zvonilo. V některých divadlech nastalo pravé zděšení a lidé prchali strachem, aby se budovy na ně nezřítily.

Toto zemětřesení bylo pozorováno také v západním Maďarsku, a to zejména v Šoproni a Rábu, kde trvalo asi 4 vteřiny. V Rábu rozezvučely se telefony, v Šoproni bylo poškozeno několik domů a lidé prchali hrůzou z koncertu.

Avšak co je toto zemětřesení proti katastrofám, kterými byl a zničena celá města a přišlo tisíce lidí o život? Jen si vzpomeňte na hrůzu v Japonsku 21. září 1923, kdy zkáze propadla celá Jokohama a jen v ní přišlo o život na 100 000 lidí! Nepočítaje v to města a kraje ostatní!

Jen si vzpomeňte, že v Japonsku od r. 1845 je známo na 225 děsných zemětřesení, z nichž jedno (28. srpna 1891) zničilo jenom na 190.000 budov, a kde takových zemětřesení, jako se teď odehrálo ve Vídni si vůbec nikdo ani nevšímá, neboť jsou na denním pořádku! Vzpomeňte si, že v Řecku od roku 1893-98 bylo zaznamenáno 3187 otřesů země a v samotném roce 1899 dokonce 567. Vzpomeňte že Italie má roční průměr 695 otřesů!

Příčiny těchto zemětřesení jsou různé. Jednou z nich je propadávání se dutin v kůře zemské, které vyhledala pronikající voda. Tato zemětřesení jsou vždy nepatrná a nikdy daleko nezasahují. Říká se jim propadlinová čili řítivá.

Druhou příčinou bývají nárazy unikajících plynů sopečných, tlak přehřáté vodní páry a konečně i pohyb tekoucí lávy v podzemí. Ta nazýváme pak zemětřesení sopečná.

Třetí příčinou zemětřesení je pohyb vrstev zemských. To je zemětřesení tektonické, které vyvolává právě hrůzy v Japonsku i Řecku.

Poslední zemětřesení ve Vídni má také svůj původ v pohybu zemských vrstev.

Střed tohoto zemětřesení je v okolí Vídeňského Nového Města. Tam také protínají se dvě velké trhliny v kůře zemské, z nichž jedna jde od okraje Alp přes Mürzuschlag ve Štyrsku a druhá povodím říčky Kamp. A právě u Víd. Nov. Města je rovnováha zemských vrstev (ker) porušena a nastává jejich pohyb, který pak se projevil i posledním zemětřesením, jehož vyznívání zasáhlo i Prahu.

Tlak zemských ker Čech, Moravy, Slezska i Slovenska je celkem vyrovnán, proto v těchto zemích nemůže dojít k žádnému posunu těchto ker a proto také tyto země žádné velké, děsivé zemětřesení míti nemohou. Ovšem i v Čechách jsou místy taková střediska zemětřesení jako v Trutnově (1901!) nebo v Rudohoří (Kraslice), ale i tam je pohyb vrstev velice nepatrný.

Praha i Vídeň mohou docela býti klidny, neboť zemětřesení nemůže jich pobořit nikdy jako tomu bylo na př. při zemětřesení r. 1906 v San Francisku, kde dobře konstruovaná nejvyšší 19 patrová budova města, 96,2 metrů vysoká zůstala netknuta státi, a jeden z hráčů, kteří hráli v 17. patře kulečník, přistoupil náhodou k oknu a zděšeně zvolal: „Kde je Frisko?" (zkrácené jméno San Franciska). (Z tohoto hrozného zemětřesení přinášíme 2 obrázky).


Původní zdroj historického článku:
Úsvit 1927, autor JP.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. září 2017


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.