Cestovní fotografická temná komora

původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Líbila by se vám možnost vyvolávat klasické fotografie kdekoliv S cestovní temnou komorou z roku 1900 to nebyl žádný problém.


Cestovní pracovna fotografova

umožňuje amatérovi, aby se na svých cestách věnoval beze všeho omezení zajímavému sportu fotografickému, aniž by na dále byl závislým na fotografu domácím a jeho dílně, nebo na temné místnosti pracovní, kterouž si mnohdy ani v noci ke své spokojenosti poříditi nedovedeme.

Cestovní pracovna Pavla Donnya pro fotografy a amatéry jest ještě mnohem praktičnější a vyniká hlavně svojí mnohostranností, neboť se v ní dá užívati kaset každého, jakéhokoli tvaru.

Složený přístroj má podobu malířské skříně, jaké malíři na svých výletech užívají.

V přední stěně vidíme dva čtyřúhelné otvory B + C, k nimž upevněny jsou rukávy z černé látky, která světelných paprsků naprosto nepropouští.

Jak na druhém obrázku jest viděti, visí tyto rukávy dovnitř a na koncích opatřeny jsou kaučukovými kroužky, které k záručí těsně přiléhají. Mezi oběma těmito otvory nalézají se malá dvířka A, která se závorkou dají uzavříti. Tudy vpravujeme dovnitř všechny předměty, jichž k práci máme zapotřebí.

Rozevřená skříň spočívá na druhé stěně; mezi touto a vztýčenou stěnou přední rozevře se šikmým směrem opona z černého sukna, mezi oběma stěnami dříve složená a ve svém středu deskou D z červeného skla opatřená. Abychom pak práci svých rukou mohli stopovati a posuzovati, upevněno jest uprostřed svrchní hrany hledítko E, které se dá zaklopiti, jestliže ho neužíváme.


Pracovní postup jest pak tento.

Dvířky A vloží se dovnitř vaničky s lázněmi a kaseta s deskami, které se vyvolávati mají. Vyvolávací lázeň dává se do vaničky F z čirého skla neb alespoň se skleněným dnem, a pod ni podloží se zrcadlo M tak, aby se vyvolaný obraz neustále v něm odrážel a do našich očí přicházel. Tímto způsobem můžeme přesně stopovati celý průběh vyvolávací práce a posouditi, kdy s dalším vyvoláváním přestati máme.

Podobným způsobem koná se ustalování. Zrcádko M může v čas potřeby sloužiti za příklop nebo víko oněch nádob a vaniček, s nimiž pracujeme.

Donnyova přístroje můžeme užívati ve dne i na večer. Ve dne jest ovšem radno, abychom se uchýlili raději do stinného kouta, nikoli na prudké světlo nebo na přímé slunce, neboť v tomto případě by již samotným Červeným sklem a snad i některou nepatrnou štěrbinkou přece tolik chemicky účinného světla dovnitř vniknouti mohlo, že by se naše práce nezdařila. Večer postavme lampu nebo svíčku rovněž opodál okénka D.

Při zavírání Donnyova přístroje dejme jen pozor, aby se skleněná deska D nezpříčila a snad pohromy nevzala.

Všechny potřeby pro vyvolávání, ustalování a vymývání můžeme dovnitř složiti, tak že nám neobjemná tato skříňka i cestovní vak fotografický nahrazuje.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. září 2017


Diskuze k článku „Cestovní fotografická temná komora“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.