Rok 1938: Československý rozhlas ignoruje češtinu a zvýhodňuje němčinu!

rubrika: historické články / fotografie, film, rozhlas a televize, původně vyšlo: Národní listy - 1938, autor Inž. D. K.
Vztahy mezi Čechy a Němci, žijícími na našem území, byly už v době před Mnichovem dost složité a často plné vzájemné zášti. O to zvláštnější bylo ale v té době chování československého státního rozhlasu, který byl místo snahy o urovnání vztahů naopak schopen ignorovat češtinu a při svém vysílání dával na přednější místo němčinu. Více vám o tom řekne článek z ledna roku 1938.
Následující text pochází z roku 1938

Státní řeč vypadla — při večerním koncertu Radiojournalu!

Včera, v pátek večer byl vysílán koncert pražského rozhlasového orchestru, který řídil abbé Hoch. Po skončení první části ve 21.10 hod. bylo hlášeno česky, německy a francouzsky, že bylo hráno oratorium „Rebeka“ od Césara Francka.

Hned nato se však ozvalo hlášení: „Pokračování koncertu za 15 minut“, avšak jen francouzsky a německy; česky nikoli! Vytýkali jsme v našem listě již 2. listopadu, že den předtím byla státní řeč odstrčena až na poslední místo za němčinu a francouzštinu.

Dne 3. prosince byla opět kladena němčina před státní řeč. při večerním koncertu Radiojournalu, o kterémžto případě jsme referovali dne 7. téhož měsíce.

Nyní 14. ledna došlo k případu ještě horšímu, a zase při večerním koncertu Radiojournalu, kdy čeština vypadla při hlášení doby pokračování koncertu úplně!

Tedy každý měsíc jeden případ. Není myslitelno, že by česká hlasatelka odstrkovala svou mateřštinu a k tomu státní řeč až na poslední místo, nebo ji dokonce vynechala o své újmě! Také se již nedá při podobném, téměř periodicky se opakujícím provokování českých posluchačů rozhlasu mluviti o „dobrém úmyslu hlasatele, jak se snažil vysvětlili první případ Radiojournal.

Jakmile došlo k druhému případu, napsali jsme, že věc vyžaduje, aby Radiojournal zakázal hlasatelům porušování „jeho zvyklostí“, jinak by se musilo míti zato, že odstrkování státní řeči za němčinu se děje s jeho tichým souhlasem. Na místě toho však došlo k novému, ještě horšímu porušení „jeho zvyklostí“, pro které nelze uvésti žádnou omluvu.

Čeští posluchači rozhlasu mají přece právo, aby se jim oznámila doba pokračování koncertu česky, a to na prvém místě!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1938, autor Inž. D. K.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. ledna 2024


Diskuze k článku „Rok 1938: Československý rozhlas ignoruje češtinu a zvýhodňuje němčinu!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.