Rekordně velká fotografie

původně vyšlo: Epocha 1904, autor K.
Vytvoření více jak 12 metrů dlouhé klasické fotografie, to by byl náročný a možná nesplnitelný úkol i dnes. Nabízíme vám článek z roku 1904, popisující jak si s ním úspěšně poradili fotografičtí odborníci v Německu.


Obrovská fotografie

Na výstavě německých měst v Drážďanech 1903 budila v oddělení »Spolku německých fotografů « zvláštní pozornost fotografie ohromných rozměrů představující panorama zálivu Neapolského, vystavená berlínskou »Novou fotografickou společností«. Dosud nebývalá velikost této fotografie činila 12 m délky a 1½ m šířky, a byla tedy v odborných kruzích považována právem za vynikající kousek fotografické techniky.

Širší obecenstvo bude zajisté zajímat několik dat o tomto obrovském obrazu. Ofotografování panoramatu neapolského bylo provedeno s tvrze San Martino, za Neapolí, s níž je skvostný pohled na město i záliv, s jedné strany až po Vesuv, na druhé straně přes moře v místa, kde se ztrácí v mlze ostrov Capri. S tohoto bodu bylo vzato 6 snímků obsahujících po částech celý pohled tak, aby je bylo možno bezprostředně přeložit k sobě. Tyto snímky byly zvětšeny na format 1½ - 2 m pomocí zvětšovacího přístroje, avšak tím způsobem, že neprovedeny nové zvětšené negativy, nýbrž že se zvětšované obrazy promítaly přímo na citlivý fotografický (brómo-stříbrnatý) papír.

Největší obtíž zde ovšem jako v podobných případech vůbec spočívala v připojení jednotlivých částí pohledu k sobě tak, aby nebylo mezi nimi znáti přechody, a byla ještě zvýšena tím, že jednotlivé negativy musily býti dle své jakosti různě dlouho exponovány.

Pro vyvíjení takto získaného obrazu, jenž měřil přes 12 m délky, bylo sestaveno zvláštní dřevěné kolo z praeparovaného dřeva o 4 m průměru a 1¾ m šířky, jehož věnec pobit 90 příčkami pro navinutí papíru. Lučebniny potřebné pro vyvíjení a ustálení obrazu rozpuštěny pak ve třech pojezdných nádržích obsahu 20 hl, jež pojížděly ke kolu a od něho na kolejnicích 16 m dlouhých. Mimo to užita ještě veliká nádrž vodní 15 m dlouhá, 2 m široká a ¾ m hluboká, obsahu 135 hl.

Následkem těchto velikých rozměrů přístrojů, s nimiž pracováno, nebylo ovšem možno provádět vyvíjení, praní a retuši v obyčejných místnostech, nýbrž musilo se pracovati v noci pod širým nebem. Po vyvolání a ustalování, jež postupovalo obvyklým pochodem, vložena konečně fotografie do vodní nádrže, kde zůstala po 8 hodin za neustálého přítoku čerstvé vody. Úhrnné množství vody zpotřebované při celém processu obnášelo skorem 3000 hl.

Po dokonalém vymytí byla fotografie vytažena z vody a rozprostřena na dřevěné tyče položené napříč přes vymývací nádrž, kde zůstala napjata po 10 hodin do úplného vysušení.

Mimo fotografii vystavenou v Drážďanech provedl jmenovaný ústav ještě jeden exemplář onoho obrazu, jenž jest určen pro letošní světovou výstavu v St. Louis v Sev. Americe.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1904, autor K.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. listopadu 2011


Diskuze k článku „Rekordně velká fotografie“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.