Rekordní panoramatická fotografie (1904)
původně vyšlo: Epocha 1904, autor K

V době velkoformátových tiskáren a grafických editorů nejsou obří fotografie nic zvláštního. V roce 1904 to bylo ale jiné, vytvoření 12 metrů dlouhé fotografie byl velmi náročný úkol pro zkušené odborníky.

Vyvíjení obrovské fotografie - klikněte pro zobrazení detailuVyvíjení obrovské fotografie

Obrovská fotografie

Na výstavě německých měst v Drážďanech 1903 budila v oddělení »Spolku německých fotografů « zvláštní pozornost fotografie ohromných rozměrů představující panorama zálivu Neapolského, vystavená berlínskou »Novou fotografickou společností«. Dosud nebývalá velikost této fotografie činila 12 m délky a 1½ m šířky, a byla tedy v odborných kruzích považována právem za vynikající kousek fotografické techniky.

Širší obecenstvo bude zajisté zajímat několik dat o tomto obrovském obrazu. Ofotografování panoramatu neapolského bylo provedeno s tvrze San Martino, za Neapolí, s níž je skvostný pohled na město i záliv, s jedné strany až po Vesuv, na druhé straně přes moře v místa, kde se ztrácí v mlze ostrov Capri. S tohoto bodu bylo vzato 6 snímků obsahujících po částech celý pohled tak, aby je bylo možno bezprostředně přeložit k sobě. Tyto snímky byly zvětšeny na format 1½ - 2 m pomocí zvětšovacího přístroje, avšak tím způsobem, že neprovedeny nové zvětšené negativy, nýbrž že se zvětšované obrazy promítaly přímo na citlivý fotografický (brómo-stříbrnatý) papír. Praní obrovské fotografie - klikněte pro zobrazení detailuPraní obrovské fotografie

Největší obtíž zde ovšem jako v podobných případech vůbec spočívala v připojení jednotlivých částí pohledu k sobě tak, aby nebylo mezi nimi znáti přechody, a byla ještě zvýšena tím, že jednotlivé negativy musily býti dle své jakosti různě dlouho exponovány.

Pro vyvíjení takto získaného obrazu, jenž měřil přes 12 m délky, bylo sestaveno zvláštní dřevěné kolo z praeparovaného dřeva o 4 m průměru a 1¾ m šířky, jehož věnec pobit 90 příčkami pro navinutí papíru. Lučebniny potřebné pro vyvíjení a ustálení obrazu rozpuštěny pak ve třech pojezdných nádržích obsahu 20 hl, jež pojížděly ke kolu a od něho na kolejnicích 16 m dlouhých. Mimo to užita ještě veliká nádrž vodní 15 m dlouhá, 2 m široká a ¾ m hluboká, obsahu 135 hl. Retušování obrovské fotografie - klikněte pro zobrazení detailuRetušování obrovské fotografie

Následkem těchto velikých rozměrů přístrojů, s nimiž pracováno, nebylo ovšem možno provádět vyvíjení, praní a retuši v obyčejných místnostech, nýbrž musilo se pracovati v noci pod širým nebem. Po vyvolání a ustalování, jež postupovalo obvyklým pochodem, vložena konečně fotografie do vodní nádrže, kde zůstala po 8 hodin za neustálého přítoku čerstvé vody. Úhrnné množství vody zpotřebované při celém processu obnášelo skorem 3000 hl.

Po dokonalém vymytí byla fotografie vytažena z vody a rozprostřena na dřevěné tyče položené napříč přes vymývací nádrž, kde zůstala napjata po 10 hodin do úplného vysušení.

Mimo fotografii vystavenou v Drážďanech provedl jmenovaný ústav ještě jeden exemplář onoho obrazu, jenž jest určen pro letošní světovou výstavu v St. Louis v Sev. Americe.
Debata k článku 'Rekordní panoramatická fotografie (1904)'
originální zdroj, ze kterého tento historický článek pochází:
Epocha 1904, autor K


datum digitalizace a zveřejnění historického článku na internetu:
4. listopadu 2011

vytisknout článek

Reklama


Hledání


Reklama

Facebook

Chcete nás podpořit?

Přidejte si na své stránky naši ikonu.
Bejvávalo.cz
Návod naleznete zde.
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme tak, jak byly sepsány v době původního vydání.
Nejsou na nich prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

© 2011 - 2017 Bejvávalo.cz - další publikování a šíření obsahu serveru je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.   RSS kanál serveru www.Bejvávalo.cz