Lov velryb: jaký byl zisk na velrybím tuku a kosticích

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.
Zajímá vás, jaké zisky měli dávní velrybáři na ulovených kytovcích v dobách, kdy jejich lov ještě nebyl regulován? Přesně vám to spočítá článek z roku 1903.
Následující text pochází z roku 1903

Dobývání kostice velrybí

Jako zbytek obrovských tvorů předpotopních jeví se nám velryba, největší živočich zvířeny naší, ssavec v moři žijící.

O velikosti její učiníme si pojem, když uvážíme, že byly uloveny velryby 24 až 26 m. délky a až 160.000 kg. váhy. Jakkoli honební náklad na největší »zvěř« tuto bývá značný, přece stále ještě lov velryb znamenitě se vyplácí; tak na př. za rok 1899 pouze u břehu Finnmark uloveny od 87 parníků 704 velryby, representující cenu téměř plných 3 mil. korun.

Nejdůležitějším surogátem z velryby jest maso a rybí tuk, jež, ač Evropané nemohou ho požívati, od seveřanů bývá s chutí pojídáno. Ale pravou drahocennou kořistí z velryby jest její kostice; jsou to t. zv. »vousy« velrybí, rohovité, dole rozvlákněné desky kostěné v hubě, dlouhé 2—5 m, jichž je asi 350, (rybáři tvrdí, že jich je tolik, co dní do roka), jimiž obrovský tvor zadržuje potravu svou, korýše a měkkýše.

Na velikých norských velrybích jatkách odstraňují nejprve vousy ty z úst zvířete, potom je štípou, suší a řežou na dlouhé pruty. Vařením změknou posléze tak, že pozbývají své rohové tvrdosti, načež se škrabou a hladí, aby se leskly.

Používání kostice v lidském průmyslu je známo: užívá se jí jako pevných a přece pružných tyčinek do šatů, šněrovaček, slunečníků, ačkoli dnes již nastala i jí konkurrence levnějšími pruhy ocelovými. Také se z ní vyrábí různé předměty ozdobné.

Velryba neboli kyt jak udává Brehm v krásném díle svém, jenž je 18 m. dlouhý a 70.000 kg. těžký, dává asi 30.000 kg. tuku, z něhož upraví se asi 24.000 kg. tránu a za 1600 kg. kostice.

Ježto za 1000 kg. tranu platí se 36 až i 50 zl., za tunu kostice (1 tuna = 1000 kg.) nejméně 1800, ale i 2500 zl., seznáváme, jak veliký jest výtěžek šťastného lovu.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. dubna 2019


Diskuze k článku „Lov velryb: jaký byl zisk na velrybím tuku a kosticích“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.