Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Obří reflektor, který svítí jako 316 milionů svíček
původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.

Dokážete si představit, jaké světlo může mít dohromady 316 milionů hořících svíček? Článek z roku 1904 vám představí reflektor o právě takovém světelném výkonu a seznámí vás i s tím, k čemu bylo tak silné světlo potřeba.


Obrovský reflektor, rovnající se 316 millionům svíček.

Jedním z nejdůležitějších problémů námořní plavby jest osvětlování moře za noci neb za tmavého dne a mlhy.

Francouzské loďstvo užívá k tomu cíli už dávno strojů, jež vrhají do dálky tak zv. krátké bleskové kmity; reflektory ty, umístěné na majácích, umožňují okamžitou orientaci na moři do dálky několika kilometrů — neboť takto jest moře osvětleno ihned jako v pravé poledne.

Podobné reflektory daleko větší a systému zdokonaleného mají býti zavedeny nyní v námořnictví německém. Jakási továrna norimberská zhotovila právě obrovský reflektor, vydávající světla v množství 316 millionů svíček. Světelný buben má v průměru plné 2 metry.

Zvláštnost přístroje toho záleží v tom, že zrcadla jeho vnější i vnitřní broušena jsou přísně parabolicky. Držadla uhlíků vedena jsou horizontálně, a uhlíky elektrického světla položeny jsou přímo v ose zrcadlové.

Dvěma systémy prismatických čoček, jimiž možno v ose zrcadel manipulovati, umožněno, že může se ihned přikročili k soustřeďování roztroušeného světla, velice důležité to přednosti při účelech válečných.

Pohyb celého toho elektromotoru obstarávají elektromotory, takže reflektory ty na každém místě mohou býti umístěny a všemi směry řízeny. Stačí blesknout reflektorem tím pouze na čas 1/10 vteřiny, neboť světlo jest tak jasné, že nejvzdálenější parníky za nejtmavější noci jsou na ně upozorněny a mohou nyní směr své plavby patřičně zaříditi; může to ovšem přispěti znamenitě k bezpečnosti velikých lodí na moři při skalnatých březích za bouře, tmy a kruté nepohody.původ historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. dubna 2019Debata k článku 'Obří reflektor, který svítí jako 316 milionů svíček'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.