Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Otevření nové školy v Nuslích
původně vyšlo: Besedy lidu 1902, autor neuveden.

Pomalu se blíží začátek nového školního roku, což je ideální doba na otevření nové školy. Jako například té nuselské, jejíž otevření v roce 1902 popisuje následující dobový článek.


Nové školy v Nuslích u Prahy.

Veliké obce, které v obvodí města Prahy vyrostly, pracují o závod, aby v postupu rozvoje a vzdělanosti národní udržely stejný krok s královskou naší metropolí. Tak obec nuselská, spojená s osadou pankráckou v jedno město, čítající nyní již přes 20 000 obyvatel, obohacena byla letos novou budovou školní, která na den sv. Václava slavnostně vysvěcena a vznešeným účelům svým byla odevzdána.

Provedení plánů svěřeno městskému staviteli p. Th. Heroldovi, dle jehož projektu a řízení vystavěna nová 80 m. dlouhá a 55 m. široká nárožní budova školní i s kaplí, posvěcenou knížeti patronu českému sv. Václavu. Nepříznivá poloha staveniště, t. j. průčelí, obrácené k severu a k západu i značné stoupání terrainu jest praktickým uspořádáním půdorysu odstraněno, ba využitkováno.

Nová kaple, které při vzdálenosti a nedostatečných rozměrech kostelíků pankráckého a michelského tak dlouho bylo postrádáno, zbudována jest pro 1 000 osob. V budově školní umístěna jest škola chlapecká o 5 obecných a 7 měšťanských třídách, škola dívčí o 5 obecných a 6 měšťanských třídách. A poněvadž město Nusle nemá dosud vlastní budovy pro úřadovny městské, bylo i o ně postaráno v nové budově školní.původ historického článku:
Besedy lidu 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. srpna 2017Debata k článku 'Otevření nové školy v Nuslích '
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.