Čenstochová a temná historie tamního kláštera a jeho mnichů

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Dennice novověku 1910, autor neuveden.
Polské město Čenstochová s klášterem Jasná Hora je vyhlášené poutní místo věřících. Článek z roku 1910 vás ale seznámí s částí historie tohoto místa, na kterou asi církev moc hrdá není.
Následující text pochází z roku 1910

Čenstochovská peleš.

Výslechem zatčeného svatokrádežníka a vraha Damaze Maczocha byly zjištěny nové sensační podrobnosti o aféře čenstochovské. Tato aféra vrhá děsné světlo na poměry v tomto mnišském pelechu, jejž celá Polska pokládá za “svatý”.

Ukázalo se, že kněží tohoto kláštera systematicky vykořisťovali věřící ve svůj prospěch a že život v tomto klášteře byl na nejnižší mravní úrovni.

Výslech zatčeného pátera Damaze Maczocha trval celý den. Z výslechu toho vysvítá, že již několik let vůbec nebyly na známém “zázračném” obrazu matky boží čenstochovské pravé drahokamy, nýbrž že páteři kláštera je uloupili, aby měli peníze na zhýralý život, a nahradili je padělky.

Stejně učinili s jinými votivními obrazy, drahokamy pak prodávali prostřednictvím židovských agentů. Došla dále zpráva, že byli zatčeni dva jiní mniši čenstochovští a sice Basilius Oleszyňski a Isidor Starezenski. kteří jsou obviněni, že se súčastnili klášterních loupeží. Kostelník kláštera, který je rovněž v těžkém podezření, od několika dnů beze stopy zmizel.

Páter Maczoch snažil se při výslechu nejprve dokázati, že svého bratra Václava Maczocha zavraždil v opilosti. Na konec se však přiznal, že s ním v noci ze dne 24. na 25. července ve své klášterní cele pustě popíjel a když ho spil, zasadil mu sekerou několik ran do hlavy. Když ubožák ještě sípal, udělil mu honem kněžské rozhřešení a pak ho vlastníma rukama zardousil.

Tvrdí, že kostelník Stanislav Zaloga, který z kláštera prchl, mu radil, aby mrtvolu dopravil v kufru z kláštera. Poněvač však takový kufr nebyl po ruce, skryl páter Maczoch mrtvolu svého bratra do staré pohovky a zabalil ji do vlastního kožichu. Mrtvola byla pak v noci z kláštera dopravena na drožku, a tou zavezena k rybníku. Aby kočí děsný zločin neprozradil, rozkázal mu Maczoch přísahali na krucifix, že nikdy o tom co vidí, nikomu nepoví. Na to byla mrtvola v pohovce hozena do rybníka. Tím se vysvětluje, že kočí tak dlouho opravdu své tajemství střežil; teprve za drahnou dobu v opilosti prozradil celý zločin.

Páter Maczoch, který se ženou zavražděného svého bratra ještě před tím než došlo ke sňatku, udržoval milostný poměr, opatřil falšovaný oddávací list, kterým mělo býti dosvědčeno, že Křižánovská je vdovou po dávno zemřelém třetím bratru Maczochově. Tím docílil, že bez jakéhokoli podezření mohla ho Křižanovská v klášteře navštěvovat a milostný poměr s ním udržovat. Páter Maczoch a jeho milenka scházeli se pak často ve Varšavě, kde vedli velmi zhýralý a nestydatý život.

Když Václav Maczoch, bratr kněze Maczocha, se později s Křižanovskou oženil a dověděl se o její minulosti, vytýkal svému bratru rozhořčeně, že ho sezdal s nevěstkou. Poněvadž Václav Maczoch hrozil, že prozradí kostelní loupež, usmyslil si páter Maczoch, že svého bratra zavraždí.

Maczoch také udal, že kněží v klášteře kradli milodary poutníků, kteří věnovali klášteru velké sumy. O tyto milodary dělili se kněží mezi sebou a Maczoch v posledních letech získal si takto asi 10.000 rublů. Když jeden z mnichů, který se těchto špinavých malversací súčastňoval, zemřel, ukradl Maczoch z jeho pozůstalosti obligace v ceně 5.000 rublů.

Dále přiznal se Maczoch, že měl poměr se svojí švakrovou a prohlásil, že ji doposud nade vše miluje. Snaží se jí také ulehčit i tím, že svaluje všechnu vinu na sebe, ale jisto je, že jeho švakrová o všem věděla. Když Maczoch byl po výslechu dopravován za policejní assistence k zemskému soudu, volal ustavičně: “Ďábel mne posedl!” V ruce měl modlitební knížky (!) a při otevření mu dveří cely pokřižoval se (!) a klidně vešel. Soudní vyšetřování vede soudce dr. Bossowski a Maczoch bude po skončeném vyšetřování vydán ruským úřadům.

U vzájemného úvěrního spolku ve Varšavě bylo zabaveno jmění Maczochovy milenky v obnosu 5620 rublů. Papež telegraficky Maczocha vyloučil z církve.


Původní zdroj historického článku:
Dennice novověku 1910, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. března 2019


Diskuze k článku „Čenstochová a temná historie tamního kláštera a jeho mnichů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.