Jak probíhala elektrifikace v Československu v meziválečných letech? (PR)

článek je inzerce, nejde o historický text
V našich končinách byla elektrifikace prováděna zejména v období První republiky, tedy konkrétně v letech 1918 až 1938, a tím pádem se začal budovat moderní československý stát. O vše se postaral elektrotechnický tým, jenž využil svých zkušeností, vzdělání a také invence.
Základní platformou se stal Elektrotechnický svaz československý (ESČ), který navázal úzkou spolupráci také se státními úřady. Kooperoval především s Ministerstvem veřejného průmyslu a Státní elektrárenskou radou, dále také s Československou normalizační společností a vysokými školami technicky zaměřenými.

Co je elektrifikace?

Pod názvem elektrifikace se skrývá budování potřebné infrastruktury pro zásobování domů a továren elektrickou energií. Současný život by bez elektrotechniky nemohl fungovat.

Postupně v obcích a městech vznikaly elektrické rozvodové a distribuční sítě včetně jejich lokálních systémů. Stejně tak byl vytvořen zákon, jenž se zasloužil o podporu systematické elektrizace, a to zákon číslo 438 Sb. z. a n. RČS, O státní podpoře soustavné elektrizace. Národní shromáždění zákon přijalo dne 22. července 1919.

Československé území právě v souvislosti s elektrifikací přivítalo spoustu technických novinek, a to jak na poli elektrárenského průmyslu, tak i v oblasti tepelných a vodních elektráren. Vzápětí byly vybudovány přenosové a distribuční sítě, v neposlední řadě i odběrné prvky pro občany obcí a měst.

S elektrifikací souvisely také otázky ohledně bezpečnosti. Občané československého státu neměli takřka žádné informace o tom, jak prakticky využívat elektrickou energii, a proto bylo důležité zajistit i jejich informovanost. Elektrifikace nejen na našem území, ale i po celé Evropě měla obrovský úspěch.

Historie se opakuje? Tentokrát ale s internetem

Podobná situace nastává i nyní, ale netýká se to zavádění elektrické energie. Společnost CETIN od roku 2017 buduje zase infrastrukturu pro vysokorychlostní kabelový internet po celé České republice, ovšem proces ještě nějakou dobu potrvá, protože nic není hned, jako tomu bylo při elektrifikaci.

Ještě donedávna byly obce odkázány na nespolehlivá a agregovaná Wi-Fi připojení, případně pomalé FUPem omezené datové tarify. Poskytovatel AIM, jenž je partnerem CETINu, se snaží danou situaci změnit, a proto nabízí kabelový internet na doma s úžasnou rychlostí.

Obce reagují na rozšiřování kabelového internetu velice pozitivně, neboť uživatelé už nemají žádné problémy s připojením a vypadáváním internetu. Jestliže si myslíte, že Wi-Fi je budoucnost, částečně máte pravdu, nicméně bezdrátové připojení je omezováno různými vnějšími vlivy. Je totiž rozdíl, zda se jedná o domácí Wi-Fi síť nebo o Wi-Fi internet od poskytovatele.

Ve větších městech je infrastruktura vybudovaná, nicméně konkuruje si zde celá řada poskytovatelů internetového připojení. Obrovská konkurence panuje hlavně v aglomeracích, jako jsou pražská sídliště Chodov a Háje.

Spoléhat se při rozhodování na internetové recenze není také zrovna nejlepší volba, protože firmy si navzájem škodí tím, že si zakládají na sociálních sítích falešné profily, a potom zveřejňují ne příliš lichotivá hodnocení. Recenze tak nejsou příliš objektivní.

Obyvatelé by se tak měli rozhodovat spíše podle toho, jak operátor odpoví na jejich otázky, jak bude ochotný řešit problémy a různé situace a podobně.

Stačí do vyhledávače zadat frázi jako internet Chodov, kde společnost AIM poskytuje internetové připojení od roku 2012. Jedná se totiž o lokalitu s obrovským potenciálem. Za dobu působení společnosti AIM v dané oblasti se však technologie výrazně změnily.Článek není historický text a informace v něm uvedené nemusí vyjadřovat názory redakce.


datum vydání:
18. března 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.