Co je bahenní sopka a kde jí můžete nalézt

původně vyšlo: Epocha 1911, autor A. Mut.
Normální sopku zná asi každý, ale slyšeli jste někdy o bahenní sopce? Článek z roku 1911 vám o této sopce prozradí něco víc.


Bahnitá sopka.

Nedaleko Cosenza v Kalabrii (jižní Italie), na rovině hraničící s vysokým vrchem, počíná v jisté vzdálenosti od vrchu tráva řidnout, až docela zmizí; půda je tu popelavá a zdvihá se k jednomu ústřednímu místu.

Čím blíže tomu středu, tím je půda měkčí, takže se samému středu nelze ani dostat. Hůl délky 4 m zmizí v půdě; vytáhnem-li ji, zůstane po ní díra, jež se ihned naplní vodou teplou jako okolní vzduch. Z celého blátivého pole stéká voda do strouhy. Často slýchají tu podzemní dunění, a bláto stříkává kolik metrů vysoko; v květnu skoro vždy.

Je to prý drak, jejž sv. Antonín zahnal do bláta, říkají venkované. Drak přemožený tázal se prý světce, kdy bude moci vylézt ven. Světec odvětil: „Mail“ (Nikdy), a drak se proto nyní vždy v máji hlásí o východ za příšerného dunění a hojných výbuchů. Tyto květnové výjevy tamní bahnité sopky dají se snad vysvětlit vlivem tajícího tu dobu sněhu na kalabrijských horách.

Podobný blátivý vulkán je Sassuolo u Modeny, a jiný mezi Atriem a adrijským přímořím.

V Italii jsou ještě jiné podobné přírodní zjevy souvisící se sopečnou povahou této země. Mezi Siennou a Montepulcianem v Toskáně leží na vršku porostlém sady olivovými pěkné lázeňské město Rappollano. Jsou tu sirné lázně, ne příliš navštěvované.

Pod městem na rovině vyvírá ze země celá řada tůní a rybníčků sirné vody páchnoucí silně sirovodíkem, a břehy kolem jsou ovroubeny bělostnými sádrovými usazeninami, neboť kameny, stébla trav a listy stromů i travin jsou povlečeny bílým sádrovým povlakem, jenž se byl na těch předmětech vyloučil z chladnoucí vody.

Nad skupinou těchto tůní (nad několika jsou vystaveny lázně), zdvihá se sádrový pahorek výšky několika metrů, a na jeho temeni vyvírá vroucí voda usazující sádru a neustále zvyšující pahorek.

Po temeni jeho teče potůček a stéká pak dolů do tůní. Opodál je propadlina hluboká asi 2m, plná výparů sirovodíkových, kde každý tvor zahyne. Asi ½ hod. odtud na stráni vyhání otvorem průměru několika centimetrů silný proud vzduchu obsahujícího značné množství kyseliny uhličité.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1911, autor A. Mut.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. března 2019


Diskuze k článku „Co je bahenní sopka a kde jí můžete nalézt“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.