Dnes už téměř zapomenutý způsob, jak bez pomoci elektřiny prosvětlit temné místnosti

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Epocha 1907, autor —a.
Dostatek světla v místnosti je důležitý pro práci i pro život. Historický článek z roku 1907 vám ukáže způsob, jak lze i bez výkonného elektrického osvětlení snadno osvětlit jinak temnou místnost.
Následující text pochází z roku 1907

Osvětlování temných místností denním světlem.

Přílišné hromadění budov ve vnitřních částech velkých měst, výška staveb, malé rozměry dvorů, poloha budovy vzhledem na světové strany a mnohé jiné příčiny mají za následek, že sklepní a přízemní místnosti v takovýchto stavbách často trpí nedostatkem denního světla.

Tato závada podobných místností má především vliv na zdravotní stav osob, které se tam zdržují, a za druhé značná vydání za osvětlování, nehledě ani na to, že umělé světlo není vždy pravou náhradou za světlo přirozené, jak je tomu na příklad v obchodech s látkami, oděvy atd., kde pro posouzení barvy oděvu určeného pro nošení na ulici je kupujícímu třeba světla přirozeného.

Pro osvětlení takovýchto temných místností přirozeným denním světlem byla již od delší doby užívána jednoduchá rovinná zrcadla zavěšená šikmo nad okny nebo vchody tak, aby světlo odrážela do místností. Jejich vadou však je, že světlo pouze odrážejí aniž by je rozptylovala, a že tedy vrhají do místnosti proud světla neosvětlujíce celou místnost s různými jejími kouty.

Tuto vadu obyčejných zrcadlových reflektorů odstranil vynález jiného druhu osvětlovacích skel, která vrhají světlo do místnosti nikoli odrazem, nýbrž lomem. Jsou to t. zv. prismatická skla „Luxfer“.

Tabule z těchto skel nejsou hladké, nýbrž ryhované, takže se celá tabule skládá ze množství skleněných hranolků čili prismat. Světlo dopadající na obyčejnou tabuli, jejíž obě plochy, zevnější i vnitřní, jsou rovnoběžné, podlehne jen nepatrnému lomu a pokračuje ve své dráze v tomže směru, ve kterém dopadlo. Dopadá-li tedy na okenní tabuli shora, dojde tímže směrem přímý jeho proud arci jen na podlahu těsně u oken.

Světlo dopadající však na tabule prismatické, jichž vnější a vnitřní plochy spolu rovnoběžné nejsou, lomí se následkem toho a vycházejíc ze skla rozptyluje se za ním na všechny strany. Vhodnou volbou tvaru těchto prismat pak lze dosíci, aby paprsek dopadající shora na okno opatřené těmito skly byl ode svého směru odchýlen a vržen směrem více vodorovným až do nejzazší části místnosti.

Z toho, co praveno, již vysvítá, že luxferová skla je možno užit přímo za výplň oken místo obyčejných skel; ovšem pak je možno z nich utvořit i šikmé osvětlovací stříšky nad okny podobně jako se to děje se zrcadly.

Výrobce těchto skel — je to firma G. Schade van Westrum, která nedávno zařídila zastupitelství i v Praze, provádí svůj patent v různých konstrukcích, počtem skoro 30, dle toho, kam je který luxfer určen. Jednotlivé části tabulí jsou pak spolu spojovány měděnými vložkami cestou galvanickou; na vložky silné 1 mm se totiž v galvanické lázni sráží další měď až do síly 3 mm.

Na tomže principu je založena výroba t. zv. elektrového skla, jež dodává táž firma. Sklo takové se totiž skládá ze samých menších kousků až do ploch po 100 cm3, které jsou elektrolyticky spojovány měděnými pásky. Stěny zhotovené z tohoto skla velice vzdorují ohni, neboť mohou být vydány po celé hodiny přímému žáru nežli v nich sklo dostane trhliny a stane se neprůhledným; nevypadne však dřív, než se měděná vazba sama roztaví, což nastává teprve při teplotách nad 1000° C.

Připojený obrázek nám předvádí způsob umístění luxferů v úzkém světlíku mezi vysokými budovami, a vyobrazení ukazují rozdíl v osvětlení sklepní strojovny skly obyčejnými a prismatickými skly luxferovými.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1907, autor —a.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. srpna 2017


Diskuze k článku „Dnes už téměř zapomenutý způsob, jak bez pomoci elektřiny prosvětlit temné místnosti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.