Jak se pražské ghetto pomalu ztrácelo z mapy města

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Český svět 1907, autor neuveden.
Článek z roku 1907 vás provede takzvanou pátou čtvrtí Prahy, mizejícím židovským ghettem.
Následující text pochází z roku 1907

Praha mizící

V páté čtvrti pokračuje se opět rychlejším tempem v bourání. Dojde na »Dušní ulici« co nevidět.

Je tu několik malebných zákoutí zakrytých haluzemi starých stromů; domků a domů starosvětských s rozlehlými dvory napočetl jsem přes čtyřicet. Tedy ještě notně třeba oháněti se motykou, než to vše zmizí.

Do těch fragmentů páté čtvrti, do kvartýru bídy a hladu nastěhovalo se ještě hojně nájemníků. Tak nežije se v celé Praze ani v předměstí levně a volně!

O volnost jedná se mnohým! Domácích tu není a municipalita nestará se příliš o své nájemníky v pražské »Pompeji«. Tak lze zváti prý trosky bývalého Josefova.

»Než přes všechnu bídu, zpustlost a cynickou neřestnost života svého mělo ghetto zvláštní ráz romantiky i své kouty poesie. Ta romantika vane z jeho starobylostí.

Staletí budovala tento podivný labyrint ulic a uliček, a za svátečných dnů, kdy zmlkal na chvíli řvavý život všedního pachtění a kdy se pochmurné domy zahalovaly znenáhla soumrakem, otvíral se vám v duchu výhled v někdejší tajemný, uzavřený život židovských patricijů.

Ještě stojí domy, kteréž přes všechny jizvy a přílepky, přes všechny nevkusné záplaty a zkomoleniny let pozdějších svědčí o blahobytu i vkusu svých zakladatelů, o někdejším přepychu a síle plemene židovského, kteréž vší zlobě a všemu pronásledování dovedlo vzdorovati a kteréž dočkalo se emancipace, aby se pak v potomcích svých vylilo daleko široko a pevnou nohou stanulo v životě novém«. Tak napsal Ignat Herrman.

Zela-li na vás veteš hmotná i mravní ze všech koutů ulice, zamrazila vás téměř bída, skrývající se za černými vraty a za nečistými okny budov.


Původní zdroj historického článku:
Český svět 1907, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. srpna 2017


Diskuze k článku „Jak se pražské ghetto pomalu ztrácelo z mapy města“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.