Jak se pražské ghetto pomalu ztrácelo z mapy města

původně vyšlo: Český svět 1907, autor neuveden.
Článek z roku 1907 vás provede takzvanou pátou čtvrtí Prahy, mizejícím židovským ghettem.


Praha mizící

V páté čtvrti pokračuje se opět rychlejším tempem v bourání. Dojde na »Dušní ulici« co nevidět.

Je tu několik malebných zákoutí zakrytých haluzemi starých stromů; domků a domů starosvětských s rozlehlými dvory napočetl jsem přes čtyřicet. Tedy ještě notně třeba oháněti se motykou, než to vše zmizí.

Do těch fragmentů páté čtvrti, do kvartýru bídy a hladu nastěhovalo se ještě hojně nájemníků. Tak nežije se v celé Praze ani v předměstí levně a volně!

O volnost jedná se mnohým! Domácích tu není a municipalita nestará se příliš o své nájemníky v pražské »Pompeji«. Tak lze zváti prý trosky bývalého Josefova.

»Než přes všechnu bídu, zpustlost a cynickou neřestnost života svého mělo ghetto zvláštní ráz romantiky i své kouty poesie. Ta romantika vane z jeho starobylostí.

Staletí budovala tento podivný labyrint ulic a uliček, a za svátečných dnů, kdy zmlkal na chvíli řvavý život všedního pachtění a kdy se pochmurné domy zahalovaly znenáhla soumrakem, otvíral se vám v duchu výhled v někdejší tajemný, uzavřený život židovských patricijů.

Ještě stojí domy, kteréž přes všechny jizvy a přílepky, přes všechny nevkusné záplaty a zkomoleniny let pozdějších svědčí o blahobytu i vkusu svých zakladatelů, o někdejším přepychu a síle plemene židovského, kteréž vší zlobě a všemu pronásledování dovedlo vzdorovati a kteréž dočkalo se emancipace, aby se pak v potomcích svých vylilo daleko široko a pevnou nohou stanulo v životě novém«. Tak napsal Ignat Herrman.

Zela-li na vás veteš hmotná i mravní ze všech koutů ulice, zamrazila vás téměř bída, skrývající se za černými vraty a za nečistými okny budov.


Původní zdroj historického článku:
Český svět 1907, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. srpna 2017


Diskuze k článku „Jak se pražské ghetto pomalu ztrácelo z mapy města“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.