Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   obchod Bejvávalo.cz   •   magazín Příroda.cz   •   originální samolepky Pieris.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na obrázky DraGIF.cz

Pražské ghetto určené ke zbourání
původně vyšlo: Český svět 1907, autor neuveden.

Stará a zchátralá výstavba musí občas uvolnit místo novému. Dobový článek z roku 1907 vás provede pátou čtvrtí Prahy - židovským ghettem, které čekal právě tento osud.


Praha mizící

V páté čtvrti pokračuje se opět rychlejším tempem v bourání. Dojde na »Dušní ulici« co nevidět.

Je tu několik malebných zákoutí zakrytých haluzemi starých stromů; domků a domů starosvětských s rozlehlými dvory napočetl jsem přes čtyřicet. Tedy ještě notně třeba oháněti se motykou, než to vše zmizí.

Do těch fragmentů páté čtvrti, do kvartýru bídy a hladu nastěhovalo se ještě hojně nájemníků. Tak nežije se v celé Praze ani v předměstí levně a volně! O volnost jedná se mnohým! Domácích tu není a municipalita nestará se příliš o své nájemníky v pražské »Pompeji«. Tak lze zváti prý trosky bývalého Josefova.

»Než přes všechnu bídu, zpustlost a cynickou neřestnost života svého mělo ghetto zvláštní ráz romantiky i své kouty poesie. Ta romantika vane z jeho starobylostí. Staletí budovala tento podivný labyrint ulic a uliček, a za svátečných dnů, kdy zmlkal na chvíli řvavý život všedního pachtění a kdy se pochmurné domy zahalovaly znenáhla soumrakem, otvíral se vám v duchu výhled v někdejší tajemný, uzavřený život židovských patricijů. Ještě stojí domy, kteréž přes všechny jizvy a přílepky, přes všechny nevkusné záplaty a zkomoleniny let pozdějších svědčí o blahobytu i vkusu svých zakladatelů, o někdejším přepychu a síle plemene židovského, kteréž vší zlobě a všemu pronásledování dovedlo vzdorovati a kteréž dočkalo se emancipace, aby se pak v potomcích svých vylilo daleko široko a pevnou nohou stanulo v životě novém«. Tak napsal Ignat Herrman.

Zela-li na vás veteš hmotná i mravní ze všech koutů ulice, zamrazila vás téměř bída, skrývající se za černými vraty a za nečistými okny budov.původ historického článku:
Český svět 1907, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. srpna 2017Debata k článku 'Pražské ghetto určené ke zbourání '
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690XNaše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.