Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Speciální brzda, schopná rychle zastavit loď

původně vyšlo: Epocha 1903, autor T.
Zpomalit nebo zastavit plující loď není nic jednoduchého, přitom na tom ale mohou záviset lidské životy. Historický článek z roku 1903 vám popíše zajímavou brzdu pro lodě, která se tehdy testovala v Kanadě.


Brzda pro lodi.

Na Řece sv. Vavřince v Kanadě byly před nějakým časem konány pokusy s brzdou, kterou je vyzbrojen jeden z parníků náležejících zemské správě a to za tím účelem, aby bylo možno loď zastaviti v jízdě co nejrychleji.

Bylo při tom konstatováno, že se loď plující rychlostí 20 km za hodinu po přerušení chodu parního stroje zastaví pomocí této brzdy dřív než setrvačností svojí proběhne dráhu rovnou své vlastní délce; užije-li se pak ještě zpátečního chodu stroje, zmenší se vzdálenost tato o polovici.

Brzdou touto možno však loď plující plnou svojí rychlostí též otočití v libovolný směr jako kormidlem, a to tím, že se užije brzda nalézající se na dotyčné straně lodi. Mechanismus pracoval při tom spolehlivě a neuváděl loď v žádné znatelné chvění.

Brzda tato podobající se jakémusi velkému veslu je připevněna pod nejvyšší čarou ponoru svisle na lodním boku. Je-li třeba loď zabrzdit, tedy se toto veslo zhotovené ze silných a patřičně vyztužených železných desek pomocí několika tahel, jež se v uzavřeném vedení opírají o lodní bok, udržuje v poloze odklopené od lodi kolmo na směr, v němž loď se pohybuje.

Je-li brzda v klidu, je sklopena k lodnímu boku a přidržována na něm zvláštními palci a tyčí. Třeba-li brzdu uvésti v činnost, otočí se hřídel s palci, které ji drží, brzda se otočí do patřičné polohy, a vedení křížových hlav zmíněných tahel naplněna vodou tvoří vodní nárazníky, které příliš prudký náraz oslabují.

Páka připevněná na horní části brzdy slouží na rychlé její otevření v případě, že třeba loď rychle zarazit.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1903, autor T.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. února 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.