Špatný sluch, problém překvapivě velkého počtu dětí

původně vyšlo: Česká hospodyně 1905, autor neuveden.
Jak na tom byly před jak více sto lety školní děti s nedoslýchavostí? To vám popíše náš historický článek z roku 1905, věnující se špatnému sluchu tehdejších žáků.


Nedoslýchavost dětí.

O této otázce píše dr. Hammerschlag takto: Jest to zjev překvapující, že 20 až 30% školních dětí nedoslýchá a mezi nimi jsou některé, které nejsou s to výklad sledovati.

Kdežto ale ve vyšších třídách dostavuje se krátkozrakost; pozorovati jest, že tam nedoslýchavosti ubývá, neboť jí postižení zůstali zpět a studium opustili. A přece nebylo by těžko děti z nedoslýchavosti vyléčiti, kdyby se k tomu bedlivěji přihlíželo.

Ale nejen děti prokázané nedoslýchavé měly by lékařské prohlídce podrobeny býti, ale také děti nepozorné a těkavé, špatně prospívající a nezřídka objevila by se jako příčina těchto „nectností“ nedoslýchavost, neboť tato jest přirozeně se špatným prospěchem spjata.

Ke všemu tomu jest příčinou nedoslýchavosti, že přečasto ve sluchovodu vězí ucpávka mazu neb nějaké cizí těleso. Také mají se pozorovati oči nedoslýchavého dítěte, poněvadž bystrý zrak pozorováním rtů může značné sluch podporovati, ovšem stojí-li nedoslýchavý proti obličeji mluvícího.

Musíme býti také u dětí nedoslýchavých opatrní s tělocvikem. Některá onemocnění sluchu provázena jsou závratí a může pak upadnutí způsobiti při poškozeném sluchu těžká zranění mozková. Čím mladší je dítě, tím větší péči vyžaduje nedoslýchavost.

Zvláště osudnou jest, dostává-li se již před početím mluvy, neboť bez sluchu nelze správné výslovnosti se naučiti. Nejen řeč, nýbrž i celý duševní a rozumový rozvoj a porucha utrpí tím velké pohromy.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1905, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. ledna 2019


Diskuze k článku „Špatný sluch, problém překvapivě velkého počtu dětí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.