Nikola Tesla a jeho neúspěšná snaha o využití solární energie

původně vyšlo: Epocha 1905, autor neuveden.
Legendárního vynálezce Nikolu Teslu netřeba představovat, nicméně ani on nebyl vždy zcela úspěšný. O jeho touze využít energii Slunce vám něco řekne článek z roku 1905.


Nikola Tesla a energie Slunce

Konečně se zabývá Tesla problémem, jehož rozřešení by značilo tak naprostý převrat v dosavadním získávání energie, jež se dosud děje z uhlí a vody, že si jeho dosah sotva dovedeme představit.

Je to získání elektřiny, které k nám vysílá slunce stále nekonečné takřka množství, a která jest obsažena v ovzduší naší země i v zemi samé, čili vědecky řečeno, v přímou přeměnu sluneční radiace v elektřinu takou, jakou potřebujeme pro své účely.

Tato snaha není pražádnou utopií, za jakou by byla považována ještě v nedávné době. Sám učenec tak vážný jako professor Ayrton se již odvažuje na základě toho nastínit obraz budoucnosti — a to budoucnosti nedaleké — těmito slovy:

»Jednou přijde den, kdy měděné dráty, pryžové isolace a železné pásy, vše to bude zapomenuto odpočívat v museích; pak člověk, jenž si bude přát mluvit se svým přítelem, o němž neví kde se nalézá, zvolá elektrickými ústy jimž bude rozumět jen ten, komu bude náležet stejně naladěné elektrické ucho. Člověk zavolá: ,Kde jsi, příteli?‘ a odpověď mu zazní ve sluch : ,Zde jsem, ve hloubi dolu pod zemí, na vrcholu velehor, na širé pláni okeanu!‘ Nebo snad žádný hlas neodpoví, a člověk pak bude určitě vědět, že jeho přítel je mrtev . . .«

Pokusy Teslovy nevedly však až dosud k žádným výsledkům praktickým, neboť velkou vadou jest až podnes nedostatečná isolace drátů rozvádějících tak ohromně napjaté proudy ; i přes nejpečlivější isolování našimi isolatory dosud známými prchá elektřina přece přímo z každého záhybu drátu, což je ve tmě velmi dobře znatelné.

Nicméně však jsou pokusy Teslovy přec velice důležité a slibné, a možno dost, že Tesla se svou předpovědí o »světle budoucnosti« má přece jen pravdu ! Doufejme, že nejbližší budoucnost ukáže, jak byly oprávněny naděje kladené v důmysl tohoto geniálního Američana.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1905, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. ledna 2019


Diskuze k článku „Nikola Tesla a jeho neúspěšná snaha o využití solární energie“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.