Nikola Tesla a jeho neúspěšná snaha o využití solární energie

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Epocha 1905, autor neuveden.
Legendárního vynálezce Nikolu Teslu netřeba představovat, nicméně ani on nebyl vždy zcela úspěšný. O jeho touze využít energii Slunce vám něco řekne článek z roku 1905.
Následující text pochází z roku 1905

Nikola Tesla a energie Slunce

Konečně se zabývá Tesla problémem, jehož rozřešení by značilo tak naprostý převrat v dosavadním získávání energie, jež se dosud děje z uhlí a vody, že si jeho dosah sotva dovedeme představit.

Je to získání elektřiny, které k nám vysílá slunce stále nekonečné takřka množství, a která jest obsažena v ovzduší naší země i v zemi samé, čili vědecky řečeno, v přímou přeměnu sluneční radiace v elektřinu takou, jakou potřebujeme pro své účely.

Tato snaha není pražádnou utopií, za jakou by byla považována ještě v nedávné době. Sám učenec tak vážný jako professor Ayrton se již odvažuje na základě toho nastínit obraz budoucnosti — a to budoucnosti nedaleké — těmito slovy:

»Jednou přijde den, kdy měděné dráty, pryžové isolace a železné pásy, vše to bude zapomenuto odpočívat v museích; pak člověk, jenž si bude přát mluvit se svým přítelem, o němž neví kde se nalézá, zvolá elektrickými ústy jimž bude rozumět jen ten, komu bude náležet stejně naladěné elektrické ucho. Člověk zavolá: ,Kde jsi, příteli?‘ a odpověď mu zazní ve sluch : ,Zde jsem, ve hloubi dolu pod zemí, na vrcholu velehor, na širé pláni okeanu!‘ Nebo snad žádný hlas neodpoví, a člověk pak bude určitě vědět, že jeho přítel je mrtev . . .«

Pokusy Teslovy nevedly však až dosud k žádným výsledkům praktickým, neboť velkou vadou jest až podnes nedostatečná isolace drátů rozvádějících tak ohromně napjaté proudy ; i přes nejpečlivější isolování našimi isolatory dosud známými prchá elektřina přece přímo z každého záhybu drátu, což je ve tmě velmi dobře znatelné.

Nicméně však jsou pokusy Teslovy přec velice důležité a slibné, a možno dost, že Tesla se svou předpovědí o »světle budoucnosti« má přece jen pravdu ! Doufejme, že nejbližší budoucnost ukáže, jak byly oprávněny naděje kladené v důmysl tohoto geniálního Američana.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1905, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. ledna 2019


Diskuze k článku „Nikola Tesla a jeho neúspěšná snaha o využití solární energie“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.