Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Město, kde všechny důležité funkce zastávají výhradně ženy

původně vyšlo: Česká hospodyně 1909, autor neuveden.
Je dnes ve vysokých úřadech více mužů, nebo žen? Odpověď bude asi jednoznačná. Přesto již před více než sto lety existovala města, kde to bylo zcela obráceně. Jedno takové město, kde všechny důležité funkce zastávaly ženy, vám představí článek z roku 1909.


Město žen.

V Ohiu nalézá se malé úhledné město East Claridon, které jest úplně ovládáno ženami, jež zastávají všechny úřady a vedou dokonce i všechny velké obchody.

Při tom však nejde nikterak o vymoženost ženského emancipačního hnutí, žádná apoštolka emancipace nehlásala sestrám v East Claridonu převratné myšlénky.

Vláda žen vyvinula se z reální nutnosti a bezděky se stalo, že místa mužů zaujaly ženy.

Úřad poštmistra zastává miss Nellie Cleatorova, miss Mary Goodwinova má rozsáhlou praxi jako jen jediný lékař v městě, úřad školního inspektora koná mrs. Mawsonová, která občas zastupuje také faráře a dle všeho po něm také úřad převezme, kostelní kůr řídí mrs. Armstrongové, kostelnicí jest mrs. Dunneganová a také velký hotel v městě řídí dáma.

Bez boje a velkého rozčilování událo se toto přehodnocení pohlaví. Tichý, klidný život v odlehlém městečku nemohl již po celá desitiletí uspokojiti dorůstající syny East Claridonu, touha po činech a nabytí majetku pudila je do širších poměrů a stalo se zvykem, že všichni mladí lidé opouštěli domovskou obec a stěhovali se do větších měst, zejména do Clevelandu hledat štěstí.

Tak připadly ženám, jimž větší obtíže bránily opustiti rodné město, ponenáhlu všechny úřady. Z provisorních zastoupení stala se definitivní místa a dnes řídí ženy celý občanský život, jenž se za jejich vlády řádně a zdravé rozvíjí.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1909, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. ledna 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.