Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak jedna dojemná smrt v laboratoři zastavila pitvy na živých psech?
původně vyšlo: Česká hospodyně 1909, autor neuveden.

Vivisekce, tedy pitvy na živých zvířatech, jsou hodně temnou částí vědeckého výzkumu. Historický článek z roku 1909 vám popíše událost, která provádění vivisekcí na psech v jedné francouzské laboratoři zastavila.


Smrt zvířete ze strachu.

Z Paříže dochází zpráva o případu, jenž nepostrádaje pravdivosti, vzbuzuje všady zájem a obdiv nemalý.

Do lékařské laboratoře professora X. byl nedávno odevzdán malý psík k pokusům vědeckým. Schoulen v rohu světnice přihlížel psík hroznému trýznění, jemuž deset jeho soudruhů podlehlo a smrtí zaplatilo.

Přišla řada na malé zvířátko, aby bylo pitváno. Bylo položeno na stolec, do mučidel (v pravdě) rozpjato.

Avšak hle! — Co to znamená? — Zvířátko se nehýbe!

Lékaři přistoupili k němu, ohledali tepnu, křísili je, ale vše nadarmo — psík byl mrtev. Ubohé zvíře vidělo, jak ostatní druhové byli mučeni a tušilo zajisté, že tentýž zlý osud i naň čeká.

Zemřelo strachem.

Professoru X. sželelo se zvířete a cit lidskosti se v něm probudil do té míry, že se vyjádřil, že za svého živobytí nikdy žádné zvíře za živa pitvati nedá.původ historického článku:
Česká hospodyně 1909, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. ledna 2019Debata k článku 'Jak jedna dojemná smrt v laboratoři zastavila pitvy na živých psech?'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.