Velbloud, tajemný král pouště

původně vyšlo: Besedy lidu 1902, autor neuveden.
Zajímá vás, co o velbloudovi věděli v roce 1902 a jaké to bylo používat ho k přepravě nákladů?


Velbloud africký neboli dromedár

Dromedár i jeho příbuzný velbloud asijský neboli drabař — dromedár je jednohrbý, asijský dvouhrbý — jsou z nejužitečnějších tvorů na celé zeměkouli; bez nich si nekonečné pouště africké a arabské ani představiti nelze; dromedár jest pravým tvorem pustinným — daříť se mu nejlépe pouze v nejsusších a nejhorčejších končinách, ale právě v samém středu Afriky, na rovníku, už nevydrží a hyne; za to čím severněji, tím líp se jeho kolonisace osvědčuje. Živí se výhradně pící bylinnou a nejhorší, staré a uvadlé, suché a trnité rostliny mu zcela stačí; mnohdy si znamenitě pochutná na starém koši neb rohožce, konopném a lněném provaze, a tam, kde si stavějí obyvatelé chatrče ze slabých proutků, stává se často, že celá chatrč zmizí — v žaludku velbloudově.

Na cestě pouští krmen jest obyčejně ječmenem nebo durahem, prosem to africkým. O tom, jak dovede žízeň snášeti, mnoho se bájí — rovněž i o tom, že prý Arab hyna žízní zabíjí velblouda a požívá vody z jeho měchýře; velbloud vůbec odporně čpí a puch z otevřeného žaludku jest prostě člověku nesnesitelný.

Hrb velbloudí jest tuková usazenina, která se větší neb menší dle toho, jak se velbloud nažere a napije aneb jak dlouho hlad a žízeň snáší.

Co se týče rychlosti a vytrvalosti jízdy, dovede klusati v jednom od časného rána do pozdní noci i po 16 hodin; proběhne dosti pohodlně vzdálenost 20 mil, a jsa řádně krmen a napájen i čtyři dny za sebou. Jízda na něm však není právě rozkoší a vyžaduje velikého cviku. Od velblouda jízdního liší se velbloud nákladní jako kůň arabský od herky rumařské; podle zákona egyptského nesmí se na velblouda více nakládati než 150 kg. Přestupníky stíhá přísný trest.

Ostatně se velbloud veliké tíži sám brání jak náleží — vzpírá se nákladu vší mocí, řve a sténá přímo pekelně a jest třeba častokráte nadlidské raffinovanosti a vytrvalosti, než se podaří lidem velblouda přesvědčiti, že je na světě k pouhé práci a lopotě. Že se rány bičem při tom nepočítají, rozumí se; neboť nižádné zvíře na světě není vedle svých výborných vlastností tak hloupé, zlomyslné, zatvrzelé, zbabělé a svéhlavé jako velbloud, takže člověk na velblouda jedině odkázaný a tomu nezvyklý přímo by sešíleti musil. Lekne-li se čeho — a leká se každé maličkosti — uteče i s nákladem a rozbije všecko! Jest tak tvrdohlavý, že když přijde »jeho chvíle«, nikdo a ničím jej nezkrotí. V době páření se stává velbloud pravou divokou, zuřivou šelmou; páchne nanejvýš odporně, bije a šlape vše na potkání a usmrcuje lidi, s nimiž po léta žil.

Přes tyto vady jest »král pouště« zvířetem v jižních končinách, v ohromné oblasti zeměkoule, naprosto nezbytným!


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. července 2017


Diskuze k článku „Velbloud, tajemný král pouště“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.