Jsou muži citlivější na bolest než ženy?

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor K. M.
O rozdílu vnímání bolesti mezi muži a ženami se píše v Bibli i Koránu. Co na to ale věda? Článek z roku 1903 vás seznámí s výzkumem, který se právě na téma rozdílů vnímání bolesti mezi muži a ženami zaměřil.


Citlivost mužů a žen.

Jak slovutný lékař vlašský Lombrozo zjistil a později francouzští lékaři potvrzovali, jest muž oproti bolesti citlivější než žena.

Lombrozo zkoušel sto mužů a sto žen pomocí elektrického proudu a tu se objevilo, že vlaští mužové byli dvakráte choulostivější než ženy. Ostatně jest každá žena dávno přesvědčena, že jest méně choulostivá než muž, že statečněji snese bolesti, ačkoliv ji mužové nazývají »něžnou a slabou«.

Jistý vlašský žurnál podotkl, že by tedy Vlašky měly vstupovati do vojska, a druhý žurnál se chopil této poznámky a přinesl obraz, jak by vyhlížela válka žen s ženami.

Nejmenovaný autor snesl množství příkladů o udatnosti žen, súčastněných v krvavém boji neopominul ani bible ani — Dahomejek a závěrem pravil, že by válka žen s ženami přinesla mnohem horších ukrutností než se objevují v dosavadních bojích mužů s muži, a Mohamed zavádějící islam a harem neuzavřel ženy pouze proto, že mnohoženství panující tehdáž na východě, všude znemravňovalo lid a ubíralo jemu sil a národům pružnosti ducha, nýbrž ze strachu, aby ženy proti němu nepovstaly, neboť vystihl, že žena jest nepřítelem velmi nebezpečným.

Mnohoženství měli vpravdě tehdáž veškeří národové, nejen Arabové i Židé či lépe zbytky velkého kmene židovského dosud v Arabii a Malé Asii žijícího. Mahomed chtěl však, jak vypravují obranci islamu, vrátit národům nejpřirozenější rodinu a odmítl tehdejší výstřednosti, nařídiv koranem, že nesmí pravověrný více žen míti než čtyři a otrokyně pouze trpěl, jako se prý na západě trpí prostituce. Sám prorok nejvyšší si vybral za ženy čtyři mladé vdovy.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor K. M.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. ledna 2019


Diskuze k článku „Jsou muži citlivější na bolest než ženy?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.