Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jsou muži citlivější na bolest než ženy?
původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor K. M.

O rozdílu vnímání bolesti mezi muži a ženami se píše v Bibli i Koránu. Co na to ale věda? Článek z roku 1903 vás seznámí s výzkumem, který se právě na téma rozdílů vnímání bolesti mezi muži a ženami zaměřil.


Citlivost mužů a žen.

Jak slovutný lékař vlašský Lombrozo zjistil a později francouzští lékaři potvrzovali, jest muž oproti bolesti citlivější než žena.

Lombrozo zkoušel sto mužů a sto žen pomocí elektrického proudu a tu se objevilo, že vlaští mužové byli dvakráte choulostivější než ženy. Ostatně jest každá žena dávno přesvědčena, že jest méně choulostivá než muž, že statečněji snese bolesti, ačkoliv ji mužové nazývají »něžnou a slabou«.

Jistý vlašský žurnál podotkl, že by tedy Vlašky měly vstupovati do vojska, a druhý žurnál se chopil této poznámky a přinesl obraz, jak by vyhlížela válka žen s ženami.

Nejmenovaný autor snesl množství příkladů o udatnosti žen, súčastněných v krvavém boji neopominul ani bible ani — Dahomejek a závěrem pravil, že by válka žen s ženami přinesla mnohem horších ukrutností než se objevují v dosavadních bojích mužů s muži, a Mohamed zavádějící islam a harem neuzavřel ženy pouze proto, že mnohoženství panující tehdáž na východě, všude znemravňovalo lid a ubíralo jemu sil a národům pružnosti ducha, nýbrž ze strachu, aby ženy proti němu nepovstaly, neboť vystihl, že žena jest nepřítelem velmi nebezpečným.

Mnohoženství měli vpravdě tehdáž veškeří národové, nejen Arabové i Židé či lépe zbytky velkého kmene židovského dosud v Arabii a Malé Asii žijícího. Mahomed chtěl však, jak vypravují obranci islamu, vrátit národům nejpřirozenější rodinu a odmítl tehdejší výstřednosti, nařídiv koranem, že nesmí pravověrný více žen míti než čtyři a otrokyně pouze trpěl, jako se prý na západě trpí prostituce. Sám prorok nejvyšší si vybral za ženy čtyři mladé vdovy.původ historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor K. M.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. ledna 2019Debata k článku 'Jsou muži citlivější na bolest než ženy?'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.