Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Čím se v Rusku kdysi lidé živili a jaké národnosti pracovaly více než ostatní?

původně vyšlo: Světozor 1905, autor -k.
Jaká národnost v dávném carském Rusku pracovala nejméně a která naopak nejvíce? A v jakých oborech pracovalo nejvíc obyvatel Ruska? To vám přiblíží náš článek z roku 1905.


Obyvatelstvo ruské dle povolání.

Nedávno uveřejněné výsledky posledního sčítání lidu na Rusi r. 1897 obsahují mezi jiným vysoce zajímavá data o způsobu zaměstnání obyvatelstva.

Z dat těchto vysvítá, že ze 125,640.021 obyvatel Rusi živí se zemědělstvím 88,294.011 lidí, což representuje 70,25% všeho obyvatelstva. K zemědělství dlužno přičítati též chov dobytka a včelařství; těmito obory živí se 3,89%. Pak zaměstnává se 9,78% průmyslem čili 12,285.562 osoby.

Z odvětví industrie velká část obyvatelstva, totiž 1,664.981 osoba, živí se tkalcovstvím. Službou u soukromníků zaměstnána jsou 4,61% obyvatelstva, obchod vyživuje 3,45%, povoznictví 0,67 proc. Průmysl zvláště vyvinut jest v Ruském Polsku (bývalém království Polském) jsa zastoupen 15,83 proc veškerého obyvatelstva.

Neméně zajímavými jsou údaje o povolání obyvatelstva ruského s ohledem na národnost. Zemědělstvím, tedy prací nejvíce namáhavou, v nejmenší míře zabývají se Židé (3,24 proc.) a cikáni (11,59 proc.).

Největší procento obyvatelstva zemědělstvím zaměstnaného připadá na finský povolžský kmen Mordvinů (95,31 proc.), Rumuny a Multance (92,19 proc.), Bělorusy (89,93 proc.), Malorusy (86,46 proc.), Velkorusy (70,35 proc.), Poláky (61,42 proc.) a j. Chovem dobytka živí se z největší části Lopaři (82,29 proc.), Kirgizové (72,24 proc.), Kalmuci (49,7 proc.), Jakuti (84,18 procent).zdroj historického článku:
Světozor 1905, autor -k.

datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. ledna 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.Debata k článku 'Čím se v Rusku kdysi lidé živili a jaké národnosti pracovaly více než ostatní?'


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: