Za jaké rouhání proti Bohu a urážku papeže jste se v Německu mohli dostat do vězení?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Pokrok 1874, autor neuveden.
Řada lidí se podivuje, jaké zákony týkající se náboženství platí dodnes v některých zemích. Ani Evropa ale nebyla vždy tolerantní a plná pochopení ve věcech týkajících se víry a Boha. Máme pro vás ukázku textu, za který jeho autor v roce 1874 skončil v Německu ve vězení.
Následující text pochází z roku 1874

Německá svoboda má podobnou pověst jako rakouská.

V květnu odsouzen v Berlině redaktor časopisu „Gegenwart”, p. Lindau, na měsíc do žaláře pro blasfemii čili rouhání a i tupení papeže.

Zajímavo jest, že článek, nímž ty dva hrozné zločiny spáchal, ani sám nepsal, nýbrž proslulý svobodář a literární kritik dr. Johannes Scherr ze Švýcarska.

V závadném článku vypravuje Scherr způsobem satirickým (kousavým), kterak papež navštívil nebe, aby si od samého pána boha, nyní „kollegy” svého, vyžádal ústní schválení neomylnosti.

Starý pámbu, který si chtěl zrovna schrupnout, dopálil se na Pia IX., který jej oslovil: „Velice ctihodný pane kollego!” — načež mu nadal hlupáků za to, že se nezdál věděti že starý pán vládu synu svému postoupil, na nějž konečně papeže odkázal.

Syn boží, vyslechnuv papeže, pravil mírně, že záležitost jeho náloží před ducha svatého. Duch svatý, který byl právě do pálen, že vzdor pátrání drobnohledem, v starokatolickém náboženství ani zrnko podstatné opravy nalézti nemohl, osopil so na papeže: „Přicházíš zrovna jako na zavolání.

Mám na tě již dávno pifku, neboť jak ses mohl opovážit prohlásiti za článek víry (dogmatizovati), že jsem měl jakési (nedovolené) styky s mravopočestnou mladou ženou (pannou Marií, jejíž neposkvrněnost Pius IX. za článek výry vyhlásil), která krom všeho byla manželkou poctivého tesaře?

Kliď se! Hybaj! anebo si zavolám některého z archandělů, který tě z nebe do tvého „vatikánského vězení” vyprovodí.

V tomto duchu a tím tónem psán celý Slánek a za to —redaktor Lindau odsouzen jest do vězení od soudu, závislého na vládě, která vede krutý boj proti Římu.

Za doby absolutismu mohli satirikové jako Bebel, Heine, ano i sám Goethe a filosofové jako Feuerbach, Strauss, Buechner pána boha si dobírati aneb jej dokonce upírali, aniž by je státní zástupce byl chytil za límec; ale dnes, kdy Německo v zájmu „světové osvěty” vede hrozný boj proti katolictví, jest ten redaktor trestuhodný, který v časopise svém uveřejní vtip, narážku a p. na papeže a svatou trojici.

Poznámka redakce Bejvávalo.cz:
U nás bylo rouhání také trestné. Ještě za dob Marie Terezie trestní zákoník z roku 1768 trestal rouhání buď upálením, useknutím ruky či vytržením jazyka a stětím, nebo bitím.

Až v roce 1950 byl v Československu rušen zákon, kdy jste za rouhání proti Bohu řečmi, činy, v dílech tiskových nebo rozšiřovaných spisech mohli skončit ve vězení až na dobu deseti let!


Původní zdroj historického článku:
Pokrok 1874, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. prosince 2018


Diskuze k článku „Za jaké rouhání proti Bohu a urážku papeže jste se v Německu mohli dostat do vězení?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.