Kdy bude konec světa?

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Česká hospodyně 1910, autor neuveden.
Zajímá vás, kdy nastane konec světa? Článek z roku 1910 vás seznámí s několika teoriemi kdy svět zanikne a navíc vám poskytne i přesný výpočet, od kdy lidstvo začne umírat hlady.
Následující text pochází z roku 1910

Konec světa

Koncem světa zabývali se odjakživa učencové všech národů a věků.

Příkladem budiž nám zmínka, které se dočítáme již ve starých knihách indických o tom. Podle nich je trvání světa rozděleno na čtyři veliké epochy, z nichž prvá »kitajuga« obsahovala 1,728.000 let, druhá »trêtajuga« 1,296.000 let, třetí »dvapora-juga« již jen 864.000 let a konečně čtvrtá »kali-juga«, jež obsahuje pouze 432.000 let, blíží se již svému sklonku.

Příčinou katastrofy bude, že se tři bohyně Lakšmí, Saravasti a Ganga znesvářily před pradávnými časy před samým Brahmou. Za to byly od Malumy zaklety ve tři řeky Saravasti, Ganga a Padmavati. Po uplynutí čtvrté veliké epochy trest jejich vyprší a bohyně se opět navrátí ku Brahmovi. Stane se tak s velikým triumfem a celý svět vezme za své v tom okamžiku. Předzvěstí konce světa bude mor, po němž má následovat zemětřesení a pak teprv nastane konec všeobecný.

Jinak ovšem zní moderní vědecké náhledy a domněnky o této věci. Vyberme z nich opět nějakou. Tak člen pařížské akademie, Faey, vyslovil domněnku, že jistého dne všechen život na světě musí přestatí.

Slunce, jež se stále víc a víc ochlazuje, nabude znenáhla pevného povrchu a připraví nás o světlo i teplo a tím i o nejdůležitější podmínky všeho života. Ale i naše zeměkoule znenáhla vychládá. Tím povstávají uvnitř velké dutiny stahující do sebe vodu, a v témže poměru jak se to děje, mizí s povrchu zemského voda; do roka prý jí ubude tolik, co obnáší tloušťka papíru, a za 15 millionů let voda zmizí úplně s povrchu zemského.

Rovněž tak ubývá i kyslík a dusík ovšem nepozorovatelně; leč přec se dostaví jednou doba, kdy vzduch tak zřídne, že v něm nebude moci dýchati pražádný živoucí tvor. Lapparent, professor katolické university v Paříži, jest opět toho náhledu, že vlivy atmosférické, jež neustále částky pevné půdy nacházející se nad vodou rozptyluji a odnášejí s sebou, činí srázná pobřeží ploskými a snaží se podmanit si celý povrch zeměkoule tím způsobem, že lze již nyní předvídati čas, kdy povrch naší země bude cele srovnán a pokryt mořem.

Markýz z Ecadaillao, jenž oba tyto náhledy uvádí ve svém spise »La fin de l’humanité«, míní však, že netřeba se lidstvu znepokojovati. Dle Lapparenta je pro úplné sploštění povrchu zeměkoule třeba 4 a půl mil. let, a Faye-ova hypothésa, dle níž se slunce blíží svému ochlazení, vyžaduje doby nespočetně delší pro své uskutečnění.

Hůř by bylo a konec lidstva byl by značně bližší, kdyby byla správná theorie belgického akademika generalu Brialmonta, jenž srovnává vzrůst lidstva s cenami živných látek, jež země plodí, a dospívá k tomu výpočtu, že země může uživiti toliko 12 milliard obyvatelů.

Počet ten bude při udržení dosavadního rozmnožování se lidstva dosažen již roku 2166. Potom musí ovšem obyvatelstvo začít hynout hladem.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. listopadu 2018


Diskuze k článku „Kdy bude konec světa?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.