Kolik energie v sobě ukrývá lidské tělo?

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Česká hospodyně 1910, autor neuveden.
Kolik energie potřebuje lidské tělo ke svému fungování a kolik jí naopak dokáže člověk vydat? Vědecké výzkumy na toto téma vám přiblíží historický článek z roku 1910.
Následující text pochází z roku 1910

Člověk jakožto kalorický motor.

Člověk ani jiný tvor nemůže vykonávat práce víc než odpovídá vyjádřeno v pracovních jednotkách výhřevnosti zažité potravy v kaloriích.

Tážeme-li se, jak velký je stupeň výkonnosti člověka, považujeme-li jej za stroj, za motor, tu po uvážení, že vnitřní teplota jeho obnáší 37 stupňů a průměrná vnější teplota okolí 17 stupňů, učí nás zákony thermodynamiky, že může člověk jen 6,5 proc, přijaté potravy obrátit v užitečnou práci.

Proti tomu však Růhlmann ze sestavených skutečných výsledků o vykonané práci shledává mnohem vyšší stupeň výkonnosti člověka-stroje, totiž 26 proc. Zde je tedy nápadný rozdíl mezi theorií a praxí. Ovšem pak i způsob měření množství člověkem vykonané práce je právě tak obtížný jako na druhé straně zjištění hodnoty potravin potřebných na udržení sil jeho ve stavu stále stejném.

Příčina toho spočívá v tom, že může člověk během krátké doby výkonnost svoji ohromně zvětšiti — v okamžiku nebezpečí na př. jak dokázáno i nad práci 1 koně (strojového). Jiná okolnost ztěžující pozorování je konečně i ta, že zmenšení množství přijímané potravy nemá ihned za následek změnu množství vykonávané práce. Musila by pozorovací doba být volena tak dlouhá, kolik obnáší období, během jehož jsou části lidského těla přijatou potravou zcela obnoveny, to jest tedy asi 100 dnů. Pokusy toho druhu však posud provedeny nebyly.

Ržiha uveřejnil však výsledky pozorování denní výkonnosti člověka, dle nichž veškerá práce vykonaná člověkem každodenně obnáší průměrem 127.000 mkg. Dále udává Grossmann, že výhřevnost potravy přijaté člověkem během 24 hodin, přepočítaná na 100 kg. živé lidské váhy, obnáší při klidu 3400, při vykonávání mírné práce 5400 a při namáhavé práci 7600 kalorií.

Dosadíme-li s Grossmanem za průměrnou váhu člověka 60 kg. a srovnáme-li výhřevnost potravy přepočítanou na toto číslo (tedy 4560 cal.) s průměrným denně vykonaným množstvím práce dle Ržihy, obdržíme součinitel užitku opět 6,5 proc., tedy přesně týž, jak udáno nahoře dle theoretického vyšetření pomocí thermodynamického principu Carnotova. Bohužel možno však proti uvedené theorii činit vážné námitky, z nichž nejzávažnější se týká spodní průměrné meze teplotné, v níž se tělo lidské pohybuje.

Vzat-li totiž ohled ještě na vliv, který má oděv na vyzařování tepla lidským tělem, shledán stupeň účinku jen 2,6 proc. Hůře ještě by to dopadlo, chtěli-li bychom vzíti do počtu práci, kterou konají svaly, na jichž činnost nemá naše vůle vliv.

Nesmíme pak ovšem při tom zapomínat, že lidské tělo není jednoduchým kalorickým motorem, nýbrž motorickým zařízením ve spojení se zařízením na akkumulování, hromadění práce, kterou může ve vhodném okamžiku opět vydávati a tím svoji motorickou práci zvětšiti.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1910, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. prosince 2018


Diskuze k článku „Kolik energie v sobě ukrývá lidské tělo?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.