Jak se stavěla psychiatrická nemocnice v Bohnicích a proč jí bylo tak moc potřeba?

původně vyšlo: Světozor 1907, autor neuveden.
Psychiatrie v Bohnicích je známá dodnes. Historický článek z roku 1907 vás seznámí s výstavbou a důvody založení této specializované bohnické psychiatrické kliniky.


Novostavba Zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích u Prahy.

Stavba nového Zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích spěje ponenáhlu ke svému dokončení.

V moderní veřejné péči o zdraví a blaho človeka připadá jeden z nejvážnějších úkolů starosti o ubožáky, jimž odňato vše, co jej činí ušlechtilou, myslící bytostí na zemi, „korunou tvorstva“, „člověkem podle obrazu božího stvořeným“.

Sociologie čím dále tím více počítati musí s každoročně rapidně rostoucí položkou lidí duševně chorých, neboť vedle zla vrozeného a získaného svévolně život nervově vysilujícími poměry společenskými, boj o existenci jednotlivce i jeho rodiny stává se denně dráždivějším a vysilujícím.

A společnost téměř ve všech státech stará se o jedince teprve, když ho sama absolutně potřebuje, jeho síly tělesné i duševní, jeho daní a poplatku krve, a nehledíc mu poskytnouti úlevy a odpočinku při těžkém běhu za skývou chleba, musí se starati o něj zase teprve tehdy, když se jí stává obtížným a nebezpečným.

Stavby podobných ústavů, byť i, jak právě zde, nejúčelněji a nejvkusněji zařízených, jest vždycky takovým zkamenělým mementem společnosti, že v mnohých případech mohla předejiti jen a nepředešla. Ale tak aspoň poslední dny ubožáků budou zmírněny a polehčeny.


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1907, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. listopadu 2018


Diskuze k článku „Jak se stavěla psychiatrická nemocnice v Bohnicích a proč jí bylo tak moc potřeba?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.