Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak se stavěla psychiatrická nemocnice v Bohnicích a proč jí bylo tak moc potřeba?
původně vyšlo: Světozor 1907, autor neuveden.

Psychiatrie v Bohnicích je známá dodnes. Historický článek z roku 1907 vás seznámí s výstavbou a důvody založení této specializované bohnické psychiatrické kliniky.


Novostavba Zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích u Prahy.

Stavba nového Zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích spěje ponenáhlu ke svému dokončení.

V moderní veřejné péči o zdraví a blaho človeka připadá jeden z nejvážnějších úkolů starosti o ubožáky, jimž odňato vše, co jej činí ušlechtilou, myslící bytostí na zemi, „korunou tvorstva“, „člověkem podle obrazu božího stvořeným“.

Sociologie čím dále tím více počítati musí s každoročně rapidně rostoucí položkou lidí duševně chorých, neboť vedle zla vrozeného a získaného svévolně život nervově vysilujícími poměry společenskými, boj o existenci jednotlivce i jeho rodiny stává se denně dráždivějším a vysilujícím.

A společnost téměř ve všech státech stará se o jedince teprve, když ho sama absolutně potřebuje, jeho síly tělesné i duševní, jeho daní a poplatku krve, a nehledíc mu poskytnouti úlevy a odpočinku při těžkém běhu za skývou chleba, musí se starati o něj zase teprve tehdy, když se jí stává obtížným a nebezpečným.

Stavby podobných ústavů, byť i, jak právě zde, nejúčelněji a nejvkusněji zařízených, jest vždycky takovým zkamenělým mementem společnosti, že v mnohých případech mohla předejiti jen a nepředešla. Ale tak aspoň poslední dny ubožáků budou zmírněny a polehčeny.původ historického článku:
Světozor 1907, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. listopadu 2018Debata k článku 'Jak se stavěla psychiatrická nemocnice v Bohnicích a proč jí bylo tak moc potřeba?'

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.