Jak se pralo s jednou z prvních českých praček a proč se do praní přidával olej?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Česká hospodyně 1905, autor neuveden.
Zdají se vám návody dnešních automatických praček příliš složité a komplikované? Zkuste si to srovnat s tím, jak se v roce 1905 pralo tehdejší novinkou - pračkou na ruční pohon se setrvačníkem.
Následující text pochází z roku 1905

Prací stroje.

Hospodyňky mohou jen z toho těžiti, že mnoho důmyslných hlav se namáhá, aby jim opatřilo dokonalé prací stroje, které by tu nejtěžší a nejnepříjemnější práci, jakou je bez odporu praní, zjednodušily a usnadnily.

Jsou firmy, které pouze výrobou a zdokonalováním pracích strojů se zaměstnávají a mezi ně patří i firma Jan Ulmajer v Jihlavě, jejíž stroj tuto vyobrazen jest. Firma tato má více soustav pracích strojů, vyznamenávajících se různým výkonem. Jsou to stroje „Universal“ s kolem setrvačním, snadně jdoucí. — Podobnou úpravou opatřen jest stroj „Ideál“. Ceny strojů se ždímadlem kol 160 K.

Uvádíme tuto návod, jak se při prádle postupuje, z čehož ct. hospodyňky nejlépe dovedou výhody stroje vystihnouti.

1. Prádlo ku praní určené namočí se jako obyčejně večer před praním ve vlažné vodě, do kteréž se trochu sody a mýdla přimíchá.

2. Namočené prádlo se před praním dobře vyždímá a dá se jedna část, která asi 5 neb 6 mužských košil obsahuje, dle toho, jak veliký je stroj, do sudu. Prádlo nesmí však býti sbalené, nýbrž lehce natřesené Před tím naplní se sud přes polovinu vařící vodou, a přijeje se tolik rozpuštěného mýdla, by po několika pohybech pákou pěna se tvořila. Kdyby se při strojích s kolovou pákou mnoho pěny netvořilo, netřeba se nad tím pozastavovati.

3. Když stroj dobře olejem mazán jest, pohybuje se pákou ruční aneb točí se kolem 7—10 minut, při velmi špinavém prádle 10—12 minut, načež prádlo poprvé vypráno.

4. Takto vyprané prádlo vyždímá se buď rukou neb ždímacím strojem, který na stroji ku praní připevniti možno, a dřívější práce tak dlouho se opakuje, až jest prádlo dobře proprané.

5. Následkem dobrého uzavření stroje možno 8—l0kráte prádlo v téže vodě vypratí, dlužno však k tomu hleděti, aby dosti pěny bylo, což se přidáním mýdla docíliti může.

6. Takto poprvé vyprané prádlo se potom podruhé vypere, což však jen polovici prvějšího času vyžaduje, načež je prádlo úplně čisté. Jest však žádoucno, by prádlo, na kterém ještě skvrny zbyly, před druhým praním řádně bylo namydleno.

7. Jakmile se voda v sudě přestává pěnití, musí se opět mýdla přidati ; pak-li se však již na počátku praní málo pěny tvoří, jest mýdlo toho příčinou a jest potřebí lepšího koupiti. Pěna musí býti vždy hustá.

8. Prádlo nesmí býti sbalené, nýbrž lehce natřesené a volně do sudu vloženo, při čem upozorňuje se na to, aby nepřišly kusy stejné velikosti, asi v rozměru 5—6 košil, najednou do hromady, nýbrž mají se s menšími pohromadě práti.

9. Jde-li stroj již těžko, jest to znamením, že stroj buďto je špatně mazán, aneb bylo mnoho prádla vloženo; v pádu posledním je zapotřebí několik kousků prádla ubrati.

10. Namazati stroj v určených místech vždy před upotřebením jest nevyhnutelně třeba.

11. Vymáchání prádla dá se též tímto strojem docíliti a jest zapotřebí pouze 2 minuty pohybovati pákou, načež se po řádném odstranění mýdla prádlo vyždímá a usuší.

12. Při ždímání prádla smí se pouze cíp mezi oba válce položití a točením stejnoměrně mezi těmito rozložití. Válce mohou se při ždímání pomocí hořejších šroubů blíže či dále dle potřeby od sebe postaviti. K ochránění válců jest nutno, aby kusy prádla se skleněnými neb koštěnými knoflíky se neprotahovaly. Po upotřebení uvolní se šrouby.

13. Po upotřebení musí stroj tento tak dlouho otevřen zůstati, až úplně vyschne. Za tím účelem možno páku tohoto stroje, která se dá odejmouti, jako podložky pod víko dobře upotřebiti.

Kromě okolností v návodu k upotřebení uvedených přesvědčili jsme se po mnohých zkouškách důkladně, že jest potřebí, aby při namáčení prádla vedle sody a mýdla také jedna lžíce terpentýnového oleje do vody přimíchala a při praní vždy také vedle sody a mýdla jedna lžíce oleje do sudu vlila.

Tyto oleje neškodí prádlu pranic, jimi rozplyne se špína, prádlo stane se čistým a obdrží ještě dobrou vůni. Můžeme tedy upotřebení tohoto oleje k praní co nejdůtklivěji doporučiti.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1905, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. listopadu 2018


Diskuze k článku „Jak se pralo s jednou z prvních českých praček a proč se do praní přidával olej?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.