Mělo by se uhlí polévat vodou, aby lépe hořelo?

rubrika: historické články / energetika, původně vyšlo: Česká hospodyně 1905, autor odb. učitel Slavík.
Říká se, že pokud před uhlí před přiložením do kotle nebo kamen navlhčíte, tak vznikne větší žár a získáte více tepla. Zda je to skutečně pravda, to vám prozradí článek z roku 1905.
Následující text pochází z roku 1905

Jest s užitkem polévati uhlí, by vydalo větší žár čili ne?

Dle výsledku mnohých pokusů se uhlí nemá polévati vodou, neboť nenakropeným (nepolitým) uhlím se méně spálilo, než nakropeným (mokrým).

Mezi obecenstvem jest všeobecně rozšířen náhled, že uhlí, jmenovitě kamenné, mnohem lépe hoří a vydává více tepla, když se dříve buď pokropí nebo poleje; a tážeme se, proč tak činí, nemohou dáti vysvětlení, odvolávajíce se zkrátka na všeobecné užívání a také na kováře, kteří prý by jistě uhlí nepolévali, kdyby to nebylo s prospěchem.

Náhled tento jest tak silně rozšířen mezi obecenstvem, že jest velmi těžko je o něčem jiném přesvědčovati ; avšak přece se chceme pokusiti mu dokázati, že vskutku uhlí polévati jest více ku škodě, nežli ku prospěchu.

Voda a oheň jsou dva ve svých účincích různí živlové, jak jest ode dávna známo, a nebylo by to k podivu, by právě v tomto případu jejich protivnost odpadla? Polejeme li uhlí, ať jest kamenné nebo hnědé, vnikne voda do všech jeho skulin, štěrbin a pod., tak že jest pak úplně vodou prosáklé.

Při hořeni se ovšem voda rozkládá ve své prvky, totiž kyslík a vodík, a zdálo by se, že snad právě tyto plyny při hoření dobře účinkují, neboť kyslík podporuje silně hoření a spalováním vodíku vyvinuje se teplo. Avšak voda se dá ve své součástky jen v zcela určitých poměrech rozložiti, ale nikdy zahříváním, a tu zůstává zase tou samou hmotou, jako dříve — totiž vodou — která se nerozkládá, nýbrž se proměňuje v páry.

Jest všem povědomo, že jest potřebí jistého množství tepla, by se určité quantum vody proměnilo v páry, ať jest voda v prostoru uzavřeném anebo v štěrbinách uhlí. Z toho vysvítá, že se musí notná dávka tepla, jež se hořením uhlí vyvinuje, užiti k proměnění zde obsažené vody v páry.

Pozorujeme li pak nakropené uhlí, zdá se nám, že pomaleji hoří, než suché, a že se tím snad uspoří. To jest sice pravda, že z počátku pomaleji hoří, ale hlavně proto, že uhlí nemůže přijíti do pravého žáru, dokud se veškera voda v něm se nalezající neproměnila v páry, k čemuž jest zapotřebí jistého množství tepla, o něž se stává chudší látka, která má hořeti.

Po chvíli se vyvine větší žár — avšak o úspoře se nedá zde mluviti, neboť o tu část tepla, jež se spotřebovala na proměnění vody v páry, jsme připraveni. Jak již z předu pověděno, děly se pokusy ve velkém a shledalo se, že uhlím suchým mnohem méně se spálilo, nežli uhlím mokrým.

A co se děje ve velkém, může se díti i v každé domácnosti, také zde se pravdivost toho ukáže.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1905, autor odb. učitel Slavík.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. prosince 2018


Diskuze k článku „Mělo by se uhlí polévat vodou, aby lépe hořelo?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.