Tenis - sport, o kterém psal už Komenský a jméno mu částečně dali Arabové

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: Úsvit 1927, autor J. W.
Zajímá vás dávná historie tenisu, nebo chcete vědět jaký tenis se u nás hrál ve dvacátých létech minulého století? A víte, že už tehdy byli tenisoví profesionálové a velmi mladé mezinárodní tenisové hvězdy? S tím vším vás seznámí článek z roku 1927.
Následující text pochází z roku 1927

Tennis.

Jistě každý z vás ví, co je to tennis. Tato anglická míčová hra, přenesená k nám v dnešním způsobu o něco později než kopaná, dobývá si dnes pevného místa vedle kopané. Tennis nazývá se dnes bílým sportem, jelikož ti, kdo jej pěstují, oblékají se pravidělně v bílé šaty.

Míčové hry s užitím rakety však nejsou tak mladé, jak se nám zdá. Již za Rudolfa II. byla na hradě pražském zřízena budova, ve které se pěstovala míčová hra ne nepodobná dnešnímu tennisu. Ještě dnes zove se tato budova Míčovnou.

Zakladatel našeho obecného školství, J. A. Komenský, ve svém obrázkovém díle „Orbis pictus“ (Svět v obrazích), ukazuje nám na jednom obrázku nadepsaném „Hra s míčem”, takovou míčovnu (zvanou latinsky sphari-sterium), kde na dlaždičkami vyložené místnosti si hrají hoši míčem, přehazujíce a odrážejíce jej přes natažený provaz uprostřed síně.

A k tomu píše: „V míčovně hraje se míčem, který jeden napaluje, druhý přijímá a nazpět odpaluje raketou: to je vznešená hra k pohybu těla.“ Tato míčová hra, která měla i ve středověku svoje předchůdkyně, jsouc dokonce na některých francouzských dvorech zakázána, dostala se pak do Anglie, kde byla opatřena pravidly a až na několik maličkostí upravena tak, jak se dnes hraje. V Anglii došla veliké obliby, takže i veliký básník Byron (čti Bajrn) ji s oblibou hrával.

Tennis, vlastně celým názvem lawn -tennis (čti lan-tenis : lawn znamená v angl. trávník) hrál se, jak svědčí název, prvotně na trávníku. I dnes ještě někde v Americe a v Anglii hrává se na travnatých courtech (čti khort = dvorec).

U nás se hraje na dvou druzích courtů, které se podle zpracování nazývají tvrdé a měkké. Hraje se na obdélníku skorem 11 m širokém a 24 m dlouhém, vyznačeném bílými čarami (linami, čti lajnami) za těmito linami bývá ještě vzadu asi 7 m a po stranách asi 3 m volné místo zvané rozběh. Uprostřed je court rozdělen nataženou sítí, která je vysoká 91 cm.

Když hrají dvě osoby, hra se nazývá singl, hrají-li na každé straně dvě osoby zove se double (čti dabl). O pravidlech, která jsou velmi podrobně stanovena, si promluvíme na jaře, kdy se začíná tennisové období.

Dnes si promluvíme ještě něco o tennisu povšechně. I o tennisovém nářadí bývají předpisy přísné. Tennisový míč, který se prodává ve dvou druzích, šitý a lepený, nesmí být v průměru méně než 0,0637 a více než 0,065 m a jeho váha se musí pohybovati mezi 53-57 g.

Vlastním nářadím tennisovým je raketa. Její jméno pochází z arabského slova rahat, které znamená dlaň, a ukazuje, jak staré jsou míčové hry a čím se dříve hrálo, nežli byla vyrobena raketa. Její váha bývá rozličná a kolísá mezi 12-14¼ uncemi (unce, anglická váha, má asi 31 g. Děti hrávají s raketami dvanáctiuncovými, nejobvyklejší raketou pro dospělé je raketa váhy 13¼ unce.

Jako jiné sporty i tennis má mnoho hráčů, jichž jména zná celý svět. Z Anglie, vlasti tennisu, přešlo jeho umění do Ameriky, kde vyniká hlavně hráč Tilden. Evropští tennisté Francouzi Lacoste, Cochet, Brugnon, dovedli však letos v zápase o Davisův (a = e) pohár, největším to světovém turnaji tennisovém, poraziti hráče americké a tak získati cenu Evropě.

U nás zakotvil tennis také velmi brzo a naši hráči jsou známi po celém světě. Je to hlavně rodina Koželuhova, z níž Karel je světovým mistrem-professionálem (professionálové jsou sportovci, kteří provozují sport jako zaměstnání výdělečné, v tennisu jako placení cvičitelé, trenéři) a Jenda je mistrem ČSR a hráčem známým i v cizině. Každoročně dojíždějí naši vynikající hráči do Wimbledonu, místa to blízko Londýna, kde bývají vybojována světová mistrovství bílého sportu.

Tennis dnes při velikém počtu tennisových sdružení (klubů), udílejících často místa stipendistů, při poměrně levné ceně nářadí, které se dnes zhotovuje i u nás, je výborným sportem, velmi úměrně cvičícím celé tělo.

Je to však sport, který vyžaduje mnohaletého cvičení, máme-li v něm něco dokázat. Příkladem může nám být, mladičká tennistka angl. Betty Nuthallová (čti Nathelová), která jsouc šestnáct let stará, dovedla letos hravě překonati zkušenou a starší soutěž v mnoha mistrovstvích: ta cvičí tennis již od osmi let.

Proto si zvolna již od nynějška střádejte, řekněte si k Vánocům o raketu a dejte se na jaře zapsat do nějakého klubu. Třeba dříme v některém z vás světový mistr?


Původní zdroj historického článku:
Úsvit 1927, autor J. W.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. listopadu 2018


Diskuze k článku „Tenis - sport, o kterém psal už Komenský a jméno mu částečně dali Arabové“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.